Yliopistoviestinnän tunnustuspalkinto professori Jarmo Rusaselle

Yliopistoviestinnän tunnustuspalkinto professori Jarmo Rusaselle

Suomen yliopistojen tiedottajat ovat myöntäneet tämän vuotisen yliopistoviestinnän tunnustuspalkinnon Oulun yliopiston maantieteen professorille FT Jarmo Rusaselle. Tunnustus myönnettiin aktiivisesta tieteellisen tutkimuksen tiedottamisesta ja tutkimuksen yhteiskunnallisen tunnettuuden edistämisestä. Palkinto luovutettiin hänelle yliopistotiedottajien kesäpäivien yhteydessä Oulussa.

Professori Jarmo Rusanen on tieteen ja tutkimusaineistojen avoimuuden puolestapuhuja. Hän on toiminut pitkään terveysmaantieteen tutkimuksen ja geoinformatiikan uranuurtajana ja pyrkinyt aktiivisesti edistämään tutkimustyön vaikuttavuutta ja hyödynnettävyyttä. Hän on geoinformatiikan tutkimusryhmänsä kanssa selvittänyt muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen alueellista saavutettavuutta ja tuottanut esityksiä sote-aluejaoksi Suomessa. Pitkäjänteinen työ on tuottanut konkreettisia tuloksia lainsäädäntöä myöten. 

Jarmo Rusanen valmistui Oulun yliopistosta v. 1982, suoritti tohtorintutkintonsa vuonna 1990 ja nimitettiin maantieteen professoriksi v. 2002. Oulun yliopiston maantieteen laitoksen, nykyisen maantieteen tutkimusyksikön johtajana hän on toiminut vuodesta 2004 alkaen.

Geoinformatiikassa keskeisiä tutkimuskohteita ovat liikenneverkkoihin sekä sijainnin ja kulkureittien optimointiin liittyvät kysymykset ja alueellinen mallinnus. Lisäksi geoinformatiikassa tehdään väestön alueelliseen jakautumiseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tutkimusta sekä ympäristöön ja metsäalaan liittyvää menetelmäpainotteista tutkimusta.
 

Viimeksi päivitetty: 9.6.2016