Oulun yliopiston hallitus päätti tutkinto-ohjelmauudistuksesta ja lukuvuosimaksuista

Oulun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 15.6.2016 tutkinto-ohjelmauudistuksen toteuttamisesta vuoden 2017 opiskelijavalinnassa. Uudistuksessa kaikki tutkintoon johtava koulutus kootaan kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriohjelmiin. Kandiohjelmia ryhmitellään laaja-alaisemmiksi kokonaisuuksiksi huomioiden yliopiston profiloituminen, opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut tutkintotavoitteet sekä hakupaine.

"Uudet kandiohjelmat ovat usean tieteenalan yhteisiä. Opiskelija saa ensin perusvalmiudet ohjelman tieteenalojen laaja-alaiseen ymmärtämiseen pohjaksi maisterivaiheen pääainekohtaiselle opiskelulle. Suuntautuminen tapahtuu opintojen aikana, mikä mahdollistaa erilaiset opintopolut. Laaja-alaisilla tutkinto-ohjelmilla voidaan myös entistä paremmin vastata muuttuviin työelämän tarpeisiin", koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä sanoo.

Oulun yliopistossa on tällä hetkellä 44 kandiohjelmaa ja 56 maisteriohjelmaa, joista 18 vieraskielisiä tutkinto-ohjelmia. Vuoden 2017 opiskelijavalinnassa laaja-alaisempia kandiohjelmia on 22, maisteriohjelmia 35 ja tohtorin tutkinto-ohjelmia 21. Vieraskieliset ohjelmat (18) on pääosin integroitu suuntautumisvaihtoehtoina suomenkielisiin ohjelmiin. Hallitus hyväksyi myös tutkinto-ohjelmien aloituspaikkamäärät.

"Tutkinto-ohjelmien uudistaminen on keskeinen osa Oulun yliopiston tuoretta strategiaa. Tavoitteena on, että uudet tutkinto-ohjelmat ovat entistä laadukkaampia ja uudistuksella mahdollistetaan myös kokonaisuuden parempi johtaminen ja kehittäminen", rehtori Jouko Niinimäki lisää.

EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten uusien opiskelijoiden lukuvuosimaksut

Yliopistojen tulee alkaa periä vieraskielisissä ohjelmissa opiskelevilta EU- ja ETA-maiden ulkopuolisilta uusilta opiskelijoilta lukuvuosimaksua 1.8.2017 alkaen. Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmien lukuvuosimaksut porrastetaan kolmeen kategoriaan 10 000, 12 000 ja13 000 euroa pohjautuen koulutuksen kustannuksiin. Samalla perustetaan myös apurahajärjestelmä.

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Viimeksi päivitetty: 16.6.2016