Oululaiselle aivotutkimukselle miljoonarahoitus

Oulun yliopiston neuroradiologian dosentti Vesa Kiviniemen johtama tutkimusryhmä on kehittänyt kansainvälisen konsortion kanssa uuden menetelmän havaita aivojen puhdistusjärjestelmässä tapahtuvia muutoksia. Muutokset saattavat edeltää jopa vuosia muistin ja käytöksen häiriöiden ilmaantumista aivoja rappeuttavissa sairauksissa, kuten dementiassa. Kiviniemen Oulu Functional NeuroImaging (OFNI) -tutkimusryhmä on saanut aivorappeumasairauksien diagnostisten kuvantamismenetelmien jatkokehittämiseen 1,2 miljoonan tutkimusrahoituksen Jane ja Aatos Erkon säätiöltä.  

Kiviniemen johtama tutkimusryhmä on kehittänyt yhdessä tanskalaisen aivotutkija Maiken Nedergaardin ja kansainvälisen konsortion kanssa kajoamattoman menetelmän magneettikuvantaa aivojen puhdistusjärjestelmän eli ns. glymfaattisen järjestelmän toimintaa ja siinä tapahtuvia muutoksia.  Glymfaattinen järjestelmä puhdistaa verisuonten sykinnän (pulsaatioiden) avulla aivoja kuona-aineista etenkin unen aikana. Jos puhdistusjärjestelmässä esiintyy häiriöitä, aivoihin kertyy kuona-aineita, mikä puolestaan johtaa aivojen ennenaikaiseen rappeutumiseen 10–20 vuoden aikana.

Oululaisen tutkimusryhmän kehittämä diagnostinen kuvantamismenetelmä mahdollistaa merkittävän parannuksen aivotraumojen ja dementian kuvantamisessa. Maailmalla on pystytty parantamaan muistin häiriintynyttä toimintaa poistamalla kuonakertymiä eläinmalleissa.  Kohdistamalla puhdistustoimet aivojen glymfaattisen järjestelmän häiriön alueelle voitaneen tulevaisuudessa ehkäistä tai hoitaa joitakin ihmisten aivosairauksia. 

Oululainen OFNI-tutkimusryhmä on ollut pioneeriryhmä spontaanin aivotoiminnan magneettikuvantamisessa jo vuodesta 1997 alkaen. Nykyisin ryhmän ydinosaamista on multimodaalinen eli monella eri mittarilla tapahtuva kuvantaminen, jossa toiminnallisen magneettikuvauksen lisäksi mitataan kehon toimintaa samanaikaisesti lukuisia fysiologisia antureita käyttäen.

Oululaisten tutkimus on kansainvälisesti arvostettua ja artikkeleita on syntynyt yli 60 sekä väitöskirjoja 7. Ryhmän tutkimukset tehdään yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan eri klinikoiden kanssa, jonka ansiosta tutkimuksiin on osallistunut useita aivosairauksista kärsiviä pohjoissuomalaisia potilasryhmiä.

Oulu Functional NeuroImaging -ryhmä on osa Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikköä ja Oulun yliopistollista sairaalaa. Ryhmä tekee erittäin tiivistä yhteistyötä useiden Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan osastojen ja useiden kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa.

Viimeksi päivitetty: 30.6.2016