Väitöskirjaprosessin tutkimuseettinen suositus

Väitöskirjojen ohjaukseen ja tarkastukseen liittyvät tutkimuseettiset näkökohdat ovat osa yliopiston laadunvarmistusta.

Suomen yliopistot UNIFI ry ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) ovat laatineet yliopistoille suosituksen tutkimuseettisistä näkökohdista väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin.

Suosituksessa huomioidaan paitsi väittelijän myös kaikkien väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin osallistuvien oikeudet, velvollisuudet ja vastuut samoin kuin mahdolliset esteellisyydet. Lisäksi käsitellään tarvetta tutkimusluville, eettisten toimikuntien lausunnoille ja eettiselle ennakkoarvioinnille.

Väitöskirjaprosessiin liittyvät käytännöt vaihtelevat yliopistoittain ja tieteenaloittain. Suositukseen on pyritty kirjaamaan tutkimuseettisestä näkökulmasta suositeltavimmat vaihtoehdot. Kyse on keskeisestä osasta tutkimuksen laadunvarmistusta yliopistoissa.

Tutustu suositukseen: Tutkimuseettisiä näkökohtia väitöskirjan ohjaus- ja tarkastusprosessiin

Suositus löytyy myös TENKin verkkosivuilta osoitteessa www.tenk.fi.

 

Viimeksi päivitetty: 7.7.2016