Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa

Hyvä tieteellinen käytäntö -ohje, ts. HTK-ohje antaa kaikille tutkimuksen harjoittajille mallin hyvästä tieteellisestä käytännöstä.  Ohjeen vaikuttavuus perustuu tiedeyhteisön vapaaehtoiseen sitoumukseen noudattaa ohjetta ja edistää tutkimusetiikan periaatteiden tunnetuksi tekemistä. 

HTK-ohjetta noudatetaan Suomessa kaikilla tieteenaloilla. Oulun yliopisto on sitoutunut noudattamaan tätä ohjeistusta.

Tutustu HTK-ohjeeseen.

 

 

Viimeksi päivitetty: 7.7.2016