Lapset oppivat määrää ilmaisevat käsitteet samassa järjestyksessä eri kielissä

 

Lapset oppivat määrää ilmaisevat sanat, kuten ‘joitain’ ja ‘kaikki’ samassa järjestyksessä monissa eri kielissä. Tämä havaittiin uudessa tutkimuksessa 'Cross-linguistic patterns in the acquisition of quantifiers', jossa tutkittiin erikielisiä lapsia. Tutkimukseen osallistui yli 50 tutkijaa ympäri maailmaa. Suomenkielisiä lapsia tutki Oulun yliopiston logopedian professori Sari Kunnari, joka myös kuului hankkeen johtoryhmään.

Aiemmat tutkimukset ovat paljastaneet, että lapset oppivat numeroita pienimmästä suurempaan, “yksi, kaksi, kolme” ja niin edelleen. Uusi tutkimus vahvistaa, että sama pätee muihinkin määrää ilmaiseviin sanoihin siitäkin huolimatta, että pienille lapsille ei ole varta vasten opetettu niiden merkitystä tai käyttöä.

Löydökset tuovat uuden näkökulman väittelyyn kielen universaaliudesta. Olemme nyt löytäneet kielenoppimisen prosessista universaaleja, ei vain kielestä itsestään. Tutkimus avaa myös mahdollisuuksia suunnitella kielen arviointitestejä, joita voidaan käyttää kaikissa kielissä.

Tutkimukseen osallistui 768 viisivuotiasta lasta ja 536 aikuista, jotka puhuivat yhteensä 31 kieltä 11 kieliryhmästä, suomi mukaan lukien. Tekijät näyttivät osallistujille viittä esinettä ja viittä laatikkoa, joissa oli nollasta viiteen näytetyistä esineistä. Osallistujat kuuntelivat lauseita, joissa käytettiin jotain määrää ilmaisevaa käsitettä (esim. ”Kaikki esineet ovat laatikoissa”). Sen jälkeen he arvioivat, pitivätkö lauseet paikkaansa näkemänsä perusteella.

Kaikenkieliset lapset olivat omaksuneet määrää ilmaisevat käsitteet samassa järjestyksessä. Lapset esimerkiksi ymmärsivät sanat ’kaikki’ ja ’ei yhtään’ paremmin kuin ’jotkin’ ja ’useimmat’. Tämä viittaa siihen, että lapset oppivat kokonaisuutta ilmaisevat sanat aikaisemmin kuin osaa ilmaisevat sanat.

Tutkimus julkaistiin verkossa 1. elokuuta hyvin arvostetussa Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) -julkaisussa. Useimmat tutkijoista tekivät yhteistyötä nelivuotisessa (2006–2010) Cost Action A33 -hankkeessa (Cross-linguistically robust stages of children’s linguistic performance), jota rahoitti Euroopan Tiedesäätiö.

Katsos et al.: 'Cross-linguistic patterns in the acquisition of quantifiers', Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), doi:10.1073/pnas.1601341113

Viimeksi päivitetty: 19.8.2016