University of Oulu, 2016

Tohtorikoulutus (4 vuotta)

Kasvatusalat

Kasvatustieteiden tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma (4 v)

Humanistiset alat

Humanististen tieteiden tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma (4 v)

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Kauppatieteiden tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma (4 v)

Luonnontieteet

Biokemian ja molekyylilääketieteen tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma (4 v)

Biologian tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma (4 v)

Geotieteiden sekä kaivos- ja rikastustekniikan tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma (4 v)

Kemian tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma (4 v)

Maantieteen tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma (4 v)

Fysiikan ja tähtitieteen tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma (4 v)

Matemaattisten tieteiden tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma (4 v)

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Tietojenkäsittelytieteiden tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma (4 v)

Tietotekniikan tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma (4 v)

Tietoliikennetekniikan tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma (4 v)

Tekniikan alat

Arkkitehtuurin tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma (4 v)

Konetekniikan tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma (4 v)

Prosessi- ja ympäristötekniikan tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma (4 v)

Sähkötekniikan tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma (4 v)

Tuotantotalouden tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma (4 v)

Lääketieteet

Hammaslääketieteen tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma (4 v)

Lääketieteen tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma (4 v)

Terveys- ja hyvinvointialat

Terveystieteiden tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma (4 v)

Viimeksi päivitetty: 21.8.2019