Etelämanner-rahoitusta kahdelle Oulun yliopiston hankkeelle

Kaksi Oulun yliopiston tutkijoiden hanketta on saanut Suomen Akatemian Etelämanner-tutkimusrahoituksen kolmeksi vuodeksi. Rahoituksella tuetaan vuorovaikutteista ja monitieteistä tutkimusta.

Professori Ilya Usoskinin tutkimushanke tähtää kosmisten säteiden jatkuvaan mittaamiseen etelänavan ilmakehässä. Toisena tavoitteena on ilmakehän aerosolien ja kosmisten säteiden yhtäaikainen mittaaminen. Tutkimus toteutetaan Concordia-asemalle Antarktikselle sijoitettavalla mittauslaitteella. Antarktiksella kosmisen säteilyn vaihtelut ovat suurimmat ja sen erittäin puhdas ilmakehä ja melko eristynyt troposfääri takaavat parhaat olosuhteet aerosolien muutosten tarkkailuun. Hanke sai 141 000 euron rahoituksen.

Yliopistotutkija Phillip Wattsin tutkimuksessa sekvensoidaan useiden Antarktiksen mustekalalajien geeniperimät ja selvitetään, ovatko lajit sopeutuneet elinympäristöönsä samankaltaisesti. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan esitettyä näkemystä, jonka mukaan lajit olisivat siirtyneet Eteläisen Jäämeren eri osiin aiemman ilmastonmuutoksen seurauksena.

Maapallo on kokenut lämpimämpiä ja kylmempiä ajanjaksoja, jotka ovat vaikuttaneet lajien levinneisyyteen. Merieliöiden levinneisyyden muutokset Antarktiksella ovat erityisen todennäköisiä, koska maapallon lämpötila määrää sen jääpeitteen koon. Lajien levinneisyyden muutokset voivat aiheuttaa niiden geneettistä erilaistumista, joka voi johtaa uusien lajien syntyyn.

Viimeksi päivitetty: 29.9.2016