Suomen Akatemian huippuyksiköt

Huippuyksiköt ovat suomalaisen tutkimuksen lippulaivoja, jotka uudistavat oman tieteenalansa tutkimusta, kehittävät tutkimusympäristöjä ja kouluttavat uusia lahjakkaita tutkijoita. Yksiköitä rahoitetaan kuuden vuoden ajan. Oulun yliopiston tutkijat koordinoivat kolmea Suomen Akatemian huippuyksikköä:

Centre of Excellence in Cell-Extracellular Matrix Research (ECM): Solujen ja soluväliaineen vuorovaikutuksen tutkimus, johtaja Taina Pihlajaniemi
Centre of Excellence in the Relational and Territorial Politics of Bordering, Identities, and Transnationalization (RELATE): Rajojen, identiteettien ja transnationalisaation tutkimus, johtaja Anssi Paasi
Centre of Excellence in Research on Solar Long-term Variability and Effects (ReSoLVE): Auringon pitkäaikaisen muutoksen ja vaikutusten tutkimus, johtaja Kalevi Mursula

Lisäksi Oulun yliopiston tutkijaryhmiä on partnereina kolmessa huippuyksikössä:

Centre of Excellence in Analysis and Dynamics Research: Analyysin ja dynamiikan tutkimus, Maarit Järvenpään ryhmä Oulun yliopistosta (koordinointi: Helsingin yliopisto)
Centre of Excellence in Inverse Problems Research: Inversio-ongelmien tutkimus, Markku Lehtisen ja Valeriy Serovin ryhmät Oulun yliopistosta (koordinointi: Helsingin yliopisto)
Centre of Excellence in Laser Scanning Research: Laserkeilaustutkimus, Juha Kostamovaaran ryhmä Oulun yliopistosta (koordinointi: Geodeettinen laitos)

Viimeksi päivitetty: 5.10.2016