Jäätävää laatua – mitä näytöksi yliopiston toiminnan kehittämisestä?

Yliopiston laatujärjestelmä ja sen toiminta auditoidaan syksyllä 2017. Keskeinen osa auditointia ovat näytöt siitä miten toimintaa kehitetään yliopistossa. Auditoinnissa Karvi (Kansallisen koulutuksen arviointikeskus) edellyttää yliopistolta kolmea näyttöä tutkintotavoitteisesta koulutuksesta. Kaksi näistä näytöistä yliopisto saa valita itse; yhden sekä kandidaatin- että maisterin tutkinnon sisältävän kokonaisuuden sekä yhden tohtorin tutkintoon johtavan kokonaisuuden. Kolmannen tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöistä Karvin auditointiryhmä valitsee kuusi viikkoa ennen auditointivierailuaan. Koulutusnäyttöjen lisäksi yliopisto valitsee yhden profiloitumisensa ja strategiansa kannalta keskeisen toiminnon, jonka kehittämisen menetelmät Karvin ryhmä auditoi.

Ehdotuksia näytöiksi voi esittää kuka tahansa yliopistoyhteisön jäsen. Anna äänesi kuulua ja ehdota 21.10. mennessä!

Yliopiston laatujärjestelmä ja sen toiminta auditoidaan syksyllä 2017. Auditoinnin tulee tekemään Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi.

Keskeinen osa auditointia ovat näytöt siitä miten toimintaa kehitetään yliopistossa. Auditoinnissa Karvi edellyttää yliopistolta kolmea näyttöä tutkintotavoitteisesta koulutuksesta. Kaksi näistä näytöistä yliopisto saa valita itse; yhden sekä kandidaatin- että maisterin tutkinnon sisältävän kokonaisuuden sekä yhden tohtorin tutkintoon johtavan kokonaisuuden. Kolmannen tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöistä Karvin auditointiryhmä valitsee kuusi viikkoa ennen auditointivierailuaan. Koulutusnäyttöjen lisäksi yliopisto valitsee yhden profiloitumisensa ja strategiansa kannalta keskeisen toiminnon, jonka kehittämisen menetelmät Karvin ryhmä auditoi.

Ehdotuksia näytöiksi voi esittää kuka tahansa yliopistoyhteisön jäsen. Anna äänesi kuulua ja ehdota! Linkki on auki 5-21.10.16 välisen ajan.

Valinnan Karville esitettävistä näytöistä tekee rehtoraatin, hallinto-, talous- ja viestintäjohtajan muodostama laatuhankkeen ohjausryhmä. Valinta tehdään näytön edustavuuden, kehittämisnäkökulman sekä saatujen ehdotusten määrän pohjalta. Ehdotusten tekijöiden kesken arvotaan yliopistoaiheisia palkintoja. Lue lisää auditointinäytöistä ja yliopiston laatutyöstä.

Viimeksi päivitetty: 10.10.2016