Kaiteran rahaston tunnustuspalkinto Matti Latva-aholle

Professori Pentti Kaiteran rahaston palkinto 2016 on myönnetty professori Matti Latva-aholle tunnustuksena ansiokkaasta tutkimuksesta tietoliikennetekniikan alalla ja merkittävästä työstä Pohjois-Suomen hyvinvoinnin edistämiseksi. Palkinto luovutettiin saajalle 24.11.2016.

”Olen iloinen, että meillä on mahdollisuus antaa tunnustus henkilölle, joka tekee parhaillaan merkittävää työtä omalla tutkimusalueellaan ja jolla on tutkimustyönsä kautta mahdollisuus merkittävästi vaikuttaa Pohjois-Suomen ja meidän kaikkien yhteiseen tulevaisuuteen”, totesi luovutuksen yhteydessä Kaiteran rahaston hallituksen puheenjohtaja Aija Kaitera. Palkinto, suuruudeltaan 20 000 euroa, jaettiin nyt 17. kerran.

Kansainvälisesti arvostettu ja palkittu tietoliikennetekniikan tutkija

Matti Latva-aho kuuluu maailman kärkitutkijoihin tietoliikennetekniikassa. Hän keskittyy tutkimustyössään suuritaajuuksisiin langattomiin tietoliikennejärjestelmiin ja 5G-teknologian kehittämiseen. Langattomien tietoliikenneverkkojen kapasiteettia rajoittaa pohjimmiltaan rajallisesti käytettävissä oleva taajuuskaista. Uusia taajuuskaistoja mobiiliin tietoliikenteeseen on luvassa riittävästi vain nykyistä huomattavasti suuremmilla taajuuksilla. Tämä aiheuttaa suuria muutoksia siihen, miten tulevaisuuden langattomat radiojärjestelmät tulisi suunnitella ja optimoida. Latva-ahon tutkimuksessa luodaan uraa uurtava ymmärrys siitä, miten tulevaisuuden langattomien järjestelmien suunnittelukriteerit muuttuvat ja millaisia siirtoteknisiä ja lähetin-vastaanotin -ratkaisuja niissä tulisi käyttää.

 Kiitospuheenvuorossaan Latva-aho ennakoi tulevaa kehitystä alallaan: ”Mobiiliteknologioiden kehitys ei suinkaan pääty 5G:hen. Me CWC:ssä olemme jo pikku hiljaa suuntaamassa osaa tutkimuksestamme 5G:n jälkeiseen aikaan. Mitä 2030-luvun ratkaisut meille sovelluksina voisivat merkitä? Kristallipalloa meillä ei ole, mutta itse uskon, että kahdenkymmenen vuoden kuluttua esimerkiksi liikematkustusta ei nykymittakaavassa ole ja erilaiset virtuaalitodellisuuteen pohjautuvat ratkaisut vievät meidät ajassa ja paikassa ympäri maailmaa silmänräpäyksessä. Etäläsnäolo on tuolloin itsestäänselvyys siinä, missä WhatsUpit, Skypet ja muut vastaavat sovellukset ovat nyt.”

Professori Latva-aho on toiminut Oulun yliopistossa tietoliikenteen tutkimuksen parissa 1990-luvun alusta lähtien. Vuosina 1998–2006 hän johti Oulun yliopiston Centre for Wireless Communications (CWC) -tutkimuskeskusta ja toimii nykyään sen Radioteknologiat-tutkimusryhmän johtajana.

Suomen Akatemia on valinnut Latva-ahon akatemiaprofessoriksi kaudelle 1.1.2017–31.12.2021.  Akatemiaprofessorin tehtävä on suomalaisen tutkimuskentän arvostettu tunnustus henkilön osaamisesta sekä omalla tieteenalallaan että koko suomalaisessa tiedeyhteisössä.

Matti Latva-aho on syntynyt Kuivaniemessä vuonna 1968. Hän on suorittanut tutkintonsa ja väitellyt tekniikan tohtoriksi Oulun yliopistossa 1998. Latva-aho on Teknillisten Tieteiden Akatemian jäsen ja hänelle on myönnetty useita merkittäviä palkintoja: Nokian Säätiön tunnustuspalkinto v. 2015, IEE Mountbatten Premium Award v. 2003, Electrical Engineering Foundation Finland Award v. 2000 ja paras teknistieteellisten alojen väitöskirja v. 1998.

Professori Pentti Kaiteran rahasto on toiminut Oulun yliopiston yhteydessä vuodesta 1988 alkaen. Rahaston tarkoituksena on Pohjois-Suomen henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen. Se jakaa tunnustuspalkintoja Oulun yliopistossa tehdystä ansiokkaasta tutkimustyöstä tai muusta yliopiston tarkoitusta palvelevasta tai Pohjois-Suomen hyväksi tehdystä merkittävästä työstä. Rahasto on muistomerkki Oulun yliopiston ensimmäiselle rehtorille Pentti Kaiteralle, jonka panos yliopiston syntymisessä ja toiminnan käynnistämisessä oli ratkaiseva.

Pääkuva: Kaiteran rahaston tunnustuspalkinnon professori Matti Latva-aholle luovutti sen hallituksen puheenjohtaja Aija Kaitera.

Viimeksi päivitetty: 24.11.2016