Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede ja tutkimus tarkoittaa pyrkimyksiä edistää avoimia toimintamalleja tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite on tutkimusetiikan ja juridisen toimintaympäristön asettamissa rajoissa tutkimustulosten, tutkimusaineistojen ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa sekä käytettävissä.

Tutkimuksen tulosten ja aineistojen avoin saatavuus on nykyaikaisen tieteen perusedellytys; useimpien tutkimuksen rahoittajien ja julkaisijoiden perusvaatimuksena on tutkimusaineistojen ja julkaisujen avaaminen tutkijayhteisöjen käyttöön. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan yliopistotason datapolitiikka ja palveluja.

Oulun yliopistossa noudatetaan avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia ja kansainvälisiä vaatimuksia ottaen huomioon innovaatiotoiminnan ja yksityisyyden suojan asettamat vaatimukset. Avoimen julkaisemisen linjauspäätös tekee tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentamisen osaksi julkaisemisen prosessia. 1.1.2017 lähtien Oulun yliopisto edellyttää, että Oulun yliopiston tutkijoiden tutkimusjulkaisutiedostot rinnakkaistallennetaan julkaisuarkistoon.

Viimeksi päivitetty: 19.12.2018