Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede on kansainvälisesti merkittävä tapa edistää tiedettä ja lisätä tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Avoin tiede mahdollistaa tutkimuksen tulosten nopeamman saatavuuden muille tutkijoille, mikä säästää resursseja, edistää tieteen korkeaa laatua ja mahdollistaa uusien tutkimuskysymysten nousun. Oulun yliopisto on sitoutunut strategiassaan avoimen tieteen edistämiseen. Yliopistossa noudatetaan avoimen ja vastuullisen tutkimuksen kansallisia ja kansainvälisiä vaatimuksia, huomioiden innovaatiotoiminnan ja yksityisyyden suojan asettamat vaatimukset. 

Oulun yliopisto julkaisi vuonna 2018 Vastuullisen tutkimuksen ohjelman, jonka mukaisesti avoimuus on kaikilla tasoilla osa Oulun yliopiston tutkimustoimintaa, tutkijan työtä ja urakehitystä. Erillinen toimenpideohjelma varmistaa vaadittujen toimien ja palveluiden jalkautuksen sekä kuvaa niiden käytännön toteutuksen, vastuutahot, toteutuksen aikataulut ja seurannan.

Viimeksi päivitetty: 6.3.2019