Kohorttitutkimuksiin Ouluun yli miljoona euroa

Suomen Akatemia on osoittanut Terveyttä kohorteista ja biopankeista -akatemiaohjelmastaan rahoitusta yliopistojen ja tutkimuslaitosten muodostamille konsortioille niiden yhteisiin kohorttihankkeisiin. Oulun yliopiston ja OYS:n viisi asiantuntijaa saivat rahoitusta yhteensä yli miljoona euroa.

Tutkimusjohtaja Minna Männikön johtamassa konsortiossa luodaan malli terveystietojen yhdistämiselle ja harmonisoinnille Pohjois-Suomen syntymäkohorttien, Pohjois-Suomen biopankki Borealisin ja THL Biopankin välillä. Yhdistämällä sairaalabiopankkien näytteisiin liittyviä sairaustietoja väestön seurantatutkimusten elämäntapa- ja biologisiin tietoihin voidaan tutkia terveen ikääntymisen tai sairastumisen merkkejä. Mahdollisimman laajat yhtenäiset aineistot luovat uusia mahdollisuuksia hyödyntää biopankkeja tutkimuksessa ja terveydenhuollossa. Männikkö sai rahoitusta 323 000 euroa ja projektipäällikkö Pia Nyberg (OYS, Pohjois-Suomen biopankki Borealis) 270 000 euroa. Konsortion kolme osapuolta saivat yhteensä noin 744 000 euron rahoituksen.

Professori Juha Veijola osallistuu suomalaiseen psykiatriseen syntymäkohorttikonsortioon, jossa yhdistetään seitsemän suomalaisen syntymäkohorttitutkimuksen aineistot Turun ja Oulun yliopistoista ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Mukana ovat Pohjois-Suomen syntymäkohortit Oulun yliopistosta. Yhdistämällä ja harmonisoimalla aineistot mahdollistetaan mielenterveyden häiriöiden kehittymisen tutkiminen elämänkaarinäkökulmasta. Useita vuosikymmeniä kattavien aineistojen avulla voidaan myös tutkia mielenterveyden häiriöiden esiintyvyyden trendimuutoksia. Konsortiota johtaa Turun yliopisto. Veijola sai hankkeeseen noin 250 000 euron rahoituksen. Konsortion kolme osapuolta saivat yhteensä noin 798 000 euron rahoituksen.

Kliininen opettaja Juha Auvinen on mukana konsortiossa, jonka tavoitteena on luoda pitkäaikainen kansallinen yhteistyö- ja tutkimusverkosto harmonisoimalla kahdeksan merkittävää syntymäkohorttia eri puolilta Suomea, mukana Pohjois-Suomen syntymäkohortit. Lyhyen aikavälin tavoitteena on luoda syntymäkohorteista yhdistetty tiedostojen analysointialusta, jonka avulla voidaan tutkia varhaisen mikrobialtistuksen ja siihen vaikuttavien tekijöiden kuten ympäristön biodiversiteetin yhteyttä astman, allergioiden ja kroonisen matala-asteisen tulehduksen kehittymiseen. Auvinen sai hankkeeseen noin 45 000 euron rahoituksen. Konsortion seitsemän osapuolta saivat yhteensä noin 800 000 euron rahoituksen.

DIPP, STRIP ja Turun poikatutkimus ovat suuria suomalaisia kohorttitutkimuksia, joissa on kerätty hyvin tarkasti suuri määrä ravitsemus-, kasvu- ja kehitystietoa suuresta joukosta lapsia ja nuoria viimeisen 25 vuoden aikana. Professori Riitta Veijola osallistuu konsortioon, jossa kehitetään malli näiden kolmen tutkimuksen ravitsemis- ja metabolisen datan yhteen kokoamiseksi analysointia varten. Tavoitteena on tutkia varhaisen ravitsemuksen ja ympäristötekijöiden vaikutuksia sydän- ja verisuoniterveyteen, metaboliseen sairastuvuuteen, ylipainoon ja allergiaan ja toisaalta lisääntymisterveyden yhteyksiä ylipainoon ja aineenvaihduntaan. Veijola sai rahoitusta noin 200 000 euroa. Konsortion neljä osapuolta saivat yhteensä noin 697 000 euron rahoituksen.

Pohjois-Suomen syntymäkohortit (englanniksi)

Viimeksi päivitetty: 8.12.2016