Koneen Säätiö tukee Oulun yliopiston tutkimusta runsaalla miljoonalla eurolla

Koneen Säätiö on myöntänyt Oulun yliopistoon apurahoja 19 tutkijalle yhteensä 1 101 880 euroa:

Jukka Forsman FT, dos. 90 000 euroa: Lajienvälisten vuorovaikutusten diversiteetti: puuttuva tekijä luonnon monimuotoisuuden ymmärtämisessä.

Ville Petteri Hakamäki FM, arkeologi 18 880: Pohjois-Suomen asutus, yhteiskunta ja vuorovaikutus myöhäisrautakautisten kohteiden ja löytöpaikkojen valossa.

Eeva-Kristiina Harlin FM 63 000: Saamelaiset ja esineellisen kulttuuriperinnön palautuspolitiikka Pohjoismaissa.

Ehsan Hassani Nezhad Gashti PhD Candidate 64 800: Shallow Geothermal Energy Applications in Buildings and Infrastructures.

Marika Helisten (os. Sutinen) FM Kieliohjelma 28 320: Toimintojen välisten siirtymien multimodaaliset käytänteet englannin- ja suomenkielisessä arkivuorovaikutuksessa.

Markku Hokkanen FT, dosentti, yliopistonlehtori ja työryhmä 92 000: Kehitysyhteistyön mieli ja mielettömyys: Koetut merkitykset ja maailmankansalaisuuden muisti suomalaisessa kehitysavussa 1950–2020.

Marika Hyttinen FM 31 000: Oulun Pikisaaren pikiruukki – historiallisen arkeologian tutkimus esiteollisen pikiruukkiyhteisön arjesta ja maailmankuvasta n. 1650–1850.

Sirviö Juho FT 84 000: Ympäristökuormituksen vähentäminen: Hiilidioksidin ja jäte-glyserolin kiinnittäminen polysakkarideihin.

Jaana Jurvansuu PhD 111 000: Ympäristön pitkäaikaisen radioaktiivisen säteilyn vaikutus metsämyyrän viruksiin ja primaarisolujen geneettiseen stressivasteeseen.

Ossi Kotavaara projektipäällikkö ja työryhmä 84 000: Global geographic accessibility to food resources: Exploring spatial mismatch between food production, consumption and transport system by using big and open source data.

Anna Laine-Petäjäkangas dos. 92 000: Kasvien toiminnalliset ominaisuudet ympäristön muutosten indikoijina ja välittäjinä hiilirikkaassa suoekosysteemissä.

Marjo Laitala KM 56 640: Aatteista arkeen: Koulukotijärjestelmää ohjannut ajattelu ja sen muovautuminen käytännöiksi 1945–1995.

Anni Magga-Eira FM, porotalousyrittäjä Kieliohjelma 30 300: Sosio-onomastinen tutkimus Sallivaaran ja Lákkonjárga paliskuntien pohjoissaamenkielisistä paikannimistä.

Aira Maria Pohjanen FM 89 500: Sukupuolivähemmistöjen informaatiokäyttäytyminen.

Lauri Rantala tohtorikoulutettava, tutkija 28 820: Puolueettoman välittäjän rooli ympäristöä ja luonnonvaroja koskevassa päätöksenteossa.

Anna-Kaisa Salmi FT ja työryhmä 12 000: Advances in Sámi Archaeology -konferenssin järjestäminen.

Han Thuc Tran PhD, Postdoctoral researcher 36 000: Inequality of Ecological Footprint in Finland – In search of sustainable limits of consumption and sustainable wellbeing.

Jenni Ylä-Mella TkT, tutkijatohtori 84 900: Kestävän energian ja cleantech-sovellusten kierrätyksen haasteet: Loppuvatko kriittiset materiaalit?

Henni Ylänne FM 4720: Laidunnuksen ja ilmastonmuutoksen yhteisvaikutukset subarktisten ekosysteemien hiilivarastoihin.

 

Koneen Säätiön hallitus myönsi 41,6 miljoonaa euroa rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Apurahan sai yhteensä 615 henkilöä, organisaatiota tai työryhmää. Myönnetyistä apurahoista 56 % suuntautui tieteeseen, 25 % taiteeseen ja 19 % tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 9.12.2016