Alueellinen yhteistyö

Oulun yliopistolla on Pohjois-Suomen alueella laaja yhteistyöverkosto, kaksi merkittävää alueyksikköä Kajaanissa ja Nivalassa sekä tutkimusasemat Kuusamossa ja Sodankylässä.

Oulun yliopiston koordinoima Kajaanin yliopistokeskus on verkostomallinen tiedeyhteisö, jossa toimivat myös Itä-Suomen, Jyväskylän ja Lapin yliopistot omilla vastuualueillaan. Oulun yliopiston vastuulla yliopistokeskuksessa ovat sähkö- ja tietotekniikka, biotekniikka, tietojenkäsittelytiede, lääketiede ja aikuiskoulutus. Kajaanin yliopistokeskus ja Kajaanin ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Kajaanin korkeakoulukonsortion.

Nivalassa sijaitseva Kerttu Saalasti Instituutti (ent. Oulun Eteläisen instituutti) tekee yhteistyötä alueen yritysten, kuntien, kuntayhtymien ja oppilaitosten kanssa sekä useiden ulkomaisten ja kotimaisten yliopistojen ja muiden organisaatioiden kanssa. Instituutin keskeisenä strategisena tavoitteena on yrityksien ja yhteisöjen kehittäminen alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi.

Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen muodostamassa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa Oulun yliopiston vastuulla on soveltavan kemian tutkimustoiminta sekä maisterikoulutukseen liittyvän kemian ja kemiantekniikan korkea-asteen koulutusväylän kehittäminen.

Sodankylän avaruuskampuksella toimivat yhteistyössä Oulun yliopiston erillislaitos Sodankylän geofysiikan observatorio ja Ilmatieteen laitoksen Arktinen avaruuskeskus.

Kampusyhteistyö

Samalla kampuksella sijaitsevat korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat tehdä monipuolista yhteistyötä tutkimuksessa ja opetuksessa sekä jakaa mm. tiloja ja laitteita. Sekä Luonnonvarakeskuksella että Suomen ympäristökeskuksella on toimipaikka Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella. Oulun ammattikorkeakoulu muuttaa Linnanmaan kampukselle syksyllä 2020.