Saamelainen lastentarhanopettajakoulutus tuo helpotusta opettajapulaan pohjoisessa

Oulun yliopiston järjestämä saamelainen lastentarhanopettajakoulutus alkaa Inarissa tammikuussa. Koulutus on odotettu helpotus pätevien opettajien pulaan pohjoisessa.

Saamen kielen, kulttuurin ja perinteisen tiedon huomioiva yliopistokoulutus on monella tavalla ainutlaatuinen. Koulutuksessa ovat mukana koltan-, inarin- ja pohjoissaamen kielet ja kulttuurit. Lisäksi etä- ja monimuoto-opetuksen mahdollisuuksia hyödynnetään monipuolisesti.

Saamelaisen lastentarhanopettajakoulutuksen opiskelijat valmistuvat kasvatustieteen kandidaateiksi, ja tutkinto sisältää lastentarhanopettajan pätevyyden. Kandidaatin tutkinnon pääaineessa suoritetaan perus- ja aineopinnot, joihin sisältyy kandidaatin tutkielma sekä varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Opintoaika on hakijan aikaisemmista opinnoista riippuen noin kaksi vuotta. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena hyödyntäen ilta- ja viikonloppuaikoja, kesälukukautta sekä verkko-opetusta ja lähitapaamisia Inarissa. Opinnot noudattavat Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaa.

Koulutukseen oli yhteensä 37 hakijaa, joista soveltuvuuskokeen perusteella valittiin 21 opiskelijaa. Koulutus alkaa 9.1.2017.

Koulutuksen aloitustilaisuus Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa Inarissa 15.12. kokosi yhteen aloittavat opiskelijat ja yhteistyötahojen edustajia. Tilaisuuteen toivat tervehdyksensä opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Armi Mikkola, Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani, professori Eila Estola, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen rehtori Liisa Holmberg, Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö Pia Ruotsala ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutin johtaja Anni-Siiri Länsman.

Lisätietoja koulutuksesta http://www.oulu.fi/ktk/maisteriohjelmat tai maria.peltola@oulu.fi

 

Pääkuva: Saamelainen lastentarhanopettajakoulutus alkaa Inarissa tammikuussa. Aloittavat opiskelijat ja yhteistyötahojen edustajia kokoontui aloitustilaisuuteen Saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen 15.12. Kuva: Ulla Isotalo

Viimeksi päivitetty: 20.12.2016