Aineistonhallinnan suunnittelu

Aineistonhallinta ja sen suunnittelu ovat keskeisessä asemassa koko tutkimuksen elinkaaren ajan. Oulun yliopisto edellyttää, että tutkijat laativat jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa aineistonhallintasuunnitelman (DMP), jota päivitetään tutkimuksen edetessä. Aineistonhallintasuunnitelma ei ole rahoittajien vaatima muodollisuus, vaan se on tärkeässä asemassa pohdittaessa aineistojen elinkaarta, omistajuutta ja käyttöoikeuksia, avaamista, arkistointia ja pitkäaikaissaatavuutta, tietosuojaa ja -turvaa sekä eettisiä kysymyksiä. 

DMPTuuli on Suomen korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa käytössä oleva aineistonhallinnan suunnittelua tukeva verkkopalvelu, jonka käyttöä myös Oulun yliopisto suosittelee. DMPTuuli sisältää rahoittajien - kuten Suomen Akatemian - mallipohjia ja suunnittelua tukevia ohjeita. 

Oulun yliopistossa tuetaan aktiivisesti aineistojen vastuullista hallintaa ja seurataan aineistonhallintasuunnitelmien laatua sekä määrää.

Viimeksi päivitetty: 6.3.2019