Aineistojen saatavuus

Aineistojen laaja saatavuus on edellytys tieteen kehityksen sekä tutkimustulosten luotettavuuden arvioimiselle. Avoimuus edistää tutkimuksen tunnettavuutta, tukee innovaatiotoimintaa sekä verkostoitumista ja lisää monitieteisen yhteistyön mahdollisuuksia. Lisäksi avoin saatavuus säästää resursseja, aikaa ja rahaa, sillä jo olemassa olevien aineistojen hyödyntämisellä voidaan välttää päällekkäistä tiedonkeruuta.

Oulun yliopiston strategian mukaisesti tutkimuksen avoimuus kuuluu kiinteästi yliopistoyhteisön toimintaan. Aineistojen saatavuuden edistäminen on osa tutkimuksen tieteellistä sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja lisää tutkijan meritoitumista mm. viittausten kautta.

Aineistojen saatavuuden varmistaminen vaatii tutkijalta suunnittelua jo tutkimuksen alkuvaiheessa. Avoimuuden tasoon vaikuttavat erilaiset sopimukset, kaupalliset intressit, yliopistoyhteisön sekä tutkimukseen osallistuvien etu, aineistojen arkaluonteisuus, tutkimuseettiset periaatteet, tietoturva, tietosuoja sekä muu lainsäädäntö.

 

 

Monella tieteenalalla on olemassa kansainvälisiä omille aineistoille sopivia ratkaisuja. Niitä voi olla hyvä suosia kansainvälisen näkyvyyden edistämiseksi, mutta on hyvä tarkistaa, että aineiston tiedot aina viimeistään julkaisun jälkeen löytyvät kansallisesta Etsin-palvelusta. Näin tieto aineistoista kulkeutuu myös kotimaan rahoittajille ja tutkimusyhteisöön.

IDA

IDA on tutkimusryhmille ja -projekteille suunnattu Opetus- ja kulttuuriministeriön kustantama kansallinen tallennuspalvelu. IDA-tallennuspalvelu on turvallinen ja helppokäyttöinen säilytyspalvelu datalle ja siihen liittyville kuvailuille eli metatiedolle.

Korkeakouluilla on kullakin oma kiintiönsä IDAssa ja IDAn käyttöoikeuden projekteille eli käyttäjäryhmille antaa korkeakoulu itse. Lisätietoja korkeakoulujen kiintiöistä, yhteyshenkilöistä ja tarkempi kuvaus käyttölupien hakemisesta löytyvät IDAn sivuilta.

Muut tallennuspalvelut

Korkeakouluilla on omia paikallisia palveluita, paras lähde kyseisten palveluiden käyttöön saamiseksi on korkeakoulun oma tietohallinto. Yhteiskuntatieteelliset aineistot voi tallentaa kansalliseen Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.Kieliaineistot voidaan tallentaa FIN-CLARIN-järjestelmään joka on osa kansainvälistä CLARIN-yhteistyötä.

Kansainvälisiä tallennusratkaisuja on mm. Zenodo. On olemassa myös kansainvälinen avoimien tallennuspaikkojen hakemisto sekä kansainvälinen tieteenalakohtaisten tallennuspaikkojen hakemisto.

- See more at: http://avointiede.fi/aineistojen-sailytys#sthash.Xu6v1RZp.dpuf

Monella tieteenalalla on olemassa kansainvälisiä omille aineistoille sopivia ratkaisuja. Niitä voi olla hyvä suosia kansainvälisen näkyvyyden edistämiseksi, mutta on hyvä tarkistaa, että aineiston tiedot aina viimeistään julkaisun jälkeen löytyvät kansallisesta Etsin-palvelusta. Näin tieto aineistoista kulkeutuu myös kotimaan rahoittajille ja tutkimusyhteisöön.

IDA

IDA on tutkimusryhmille ja -projekteille suunnattu Opetus- ja kulttuuriministeriön kustantama kansallinen tallennuspalvelu. IDA-tallennuspalvelu on turvallinen ja helppokäyttöinen säilytyspalvelu datalle ja siihen liittyville kuvailuille eli metatiedolle.

Korkeakouluilla on kullakin oma kiintiönsä IDAssa ja IDAn käyttöoikeuden projekteille eli käyttäjäryhmille antaa korkeakoulu itse. Lisätietoja korkeakoulujen kiintiöistä, yhteyshenkilöistä ja tarkempi kuvaus käyttölupien hakemisesta löytyvät IDAn sivuilta.

Muut tallennuspalvelut

Korkeakouluilla on omia paikallisia palveluita, paras lähde kyseisten palveluiden käyttöön saamiseksi on korkeakoulun oma tietohallinto. Yhteiskuntatieteelliset aineistot voi tallentaa kansalliseen Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.Kieliaineistot voidaan tallentaa FIN-CLARIN-järjestelmään joka on osa kansainvälistä CLARIN-yhteistyötä.

Kansainvälisiä tallennusratkaisuja on mm. Zenodo. On olemassa myös kansainvälinen avoimien tallennuspaikkojen hakemisto sekä kansainvälinen tieteenalakohtaisten tallennuspaikkojen hakemisto.

- See more at: http://avointiede.fi/aineistojen-sailytys#sthash.Xu6v1RZp.dpuf

Viimeksi päivitetty: 7.3.2019