Aineistojen arkistointi ja pitkäaikaissaatavuus

Aineistojen arkistointi tapahtuu tyypillisesti tutkimushankkeen loppuessa, jolloin vastuu aineistosta siirtyy esimerkiksi yliopistolle, tutkimusorganisaatiolle tai tutkimusaineistojen arkistointiin erikoistuneelle yksikölle. Tutkimusaineistojen arkistointiin on tarjolla lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä palveluja. Ennen arkistointia tulee tarkistaa rahoittajan sekä alakohtaiset ja kansalliset arkistosuositukset. Arkistoksi on syytä valita sellainen, joka tarjoaa aineistolle pysyvän tunnisteen (esim. DOI, URN). 

Tietoarkisto arkistoi ja välittää kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia sähköiseen muotoon tallennettuja tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat saatavilla palveluportaali Ailassa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti.

Oulun yliopistolla on arkisto henkilötietoja sisältäviä tutkimusaineistoja varten. Mikäli aineiston omistaa yliopisto, säilytetään aineisto rahoittajan ehtojen, lainsäädännön ja aineistonhallintasuunnitelman määrittelyn mukaisesti. Tutkimussuunnitelmat ja loppuraportit sekä tutkimuksellisesti tai historiallisesti merkittävien tutkimushankkeiden asiakirjat ja tutkimusaineistot säilytetään pysyvästi. Mikäli aineiston omistaa tutkija, voidaan tutkimusaineisto säilyttää vain jos säilyttämiseen on saatu kansallisarkiston lupa.

Fairdata-PAS on fairdata.fi -kokonaisuuteen kuuluva kansallinen pitkäaikaissaatavuus-palvelu, jonka käyttöä Oulun yliopisto suosittaa ja tukee.

Tutkimusaineistojen arkistointiin ja pitkäaikaissaatavuuteen liittyvissä kysymyksissä tukea saa tutkijoiden ja tukipalveluyksiköiden yhteisen researchdata [at] oulu.fi -palveluosoitteen kautta.

Viimeksi päivitetty: 18.3.2019