Sahanpuru soveltuu teollisuusjätevesien puhdistamiseen

Kemiallisesti muokatulla männyn sahanpurulla voidaan poistaa nitraattia ja metalleja teollisuus- ja kaivosjätevesistä. Diplomi-insinööri Anni Keräsen väitöstutkimuksessa kehitettiin vedenpuhdistusmateriaaleja suomalaisista puupohjaisista jätemateriaaleista ja tutkittiin niiden soveltuvuutta jätevesien käsittelyyn.

Tutkimukseen valittuja biomateriaaleja (sahanpuru, puunkuori ja turve) käsiteltiin kemiallisesti siten, että niiden pintaominaisuudet muuttuivat suotuisiksi haitta-aineiden kiinnittymiselle. Synteettisillä vesiliuoksilla tehdyissä laboratoriokokeissa havaittiin, että nitraatin kiinnittyminen oli hyvin nopeaa ja materiaali toimi laajalla pH- ja lämpötila-alueella. Tämä on suotuisaa käytännön sovellusten kannalta. Muokattua sahanpurua käytettiin onnistuneesti myös oikeiden teollisuus- ja kaivosjätevesien puhdistamiseen.

Puhdistusmenetelmä perustuu pääosin ioninvaihtoon. Puhdistusmateriaaliin kiinnittyneet metallit on mahdollista ottaa talteen regeneroimalla se suolaliuoksella. 

Kaivoshankkeet ovat olleet viime vuosina julkisuudessa niiden aiheuttamien jätevesipäästöjen vuoksi. Sulfaatti aiheuttaa vesistöjen suolaantumista, nitraatti ja fosfaatti lisäävät ravinnekuormitusta ja metallit kertyvät ekosysteemiin.

Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä uusia vedenpuhdistustekniikoita. Biopohjaisten vedenkäsittelymateriaalien kehittäminen paikallisista raaka-aineista vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista ja tarjoaa metsätalouden sivutuotteille uusia sovelluskohteita. Puhdistusmateriaalia on mahdollista käyttää uudelleen useita kertoja.

Anni Keräsen kemiallisen prosessitekniikan alaan kuuluva väitöskirja Water treatment by quaternized lignocellulose tarkastetaan Oulun yliopistossa 31.3.2017

Viimeksi päivitetty: 14.3.2017