390 000 euroa apurahoina säätiöiltä Oulun yliopistoon

Kahdeksan suomalaista yksityistä säätiötä on 4.4. jakanut apurahoja, joista suurin yhteissumma, runsaat 390 000 euroa, on osoitettu Oulun yliopiston tutkijoille ja kehitystoimintaan.

Oulun yliopiston hyvään menestykseen vaikutti, että suurimman määrän apurahoja jakoi geologian alan tutkimusta tukeva K.H. Renlundin säätiö. Se lahjoitti 50 000 euroa viiden yliopiston geotieteiden laitoksille, joista yksi on Oulun yliopistosta.

Lisäksi K.H. Renlundin säätiö jakoi neljä suurinta apurahaa, joista kolme Oulun yliopistoon. FT Seppo Gehörille, FT Ninna Immoselle ja professori Saija Luukkaselle myönnettiin jokaiselle 30 000 euron apuraha kaivosalan tutkimustyöhön.

Oululaistutkijoiden perustama startup-yritys Muon Solutions Oy puolestaan sai apurahan sekä Renlundin että Runar Bäckströmin säätiöiltä. Yritys kehittää myoni-ilmaisinta, jolla voidaan kosmisen säteilyn maata pommittavien alkeishiukkasten avulla etsiä malmeja.

Säätiöt jakoivat apurahoina kaikkiaan yli 1,4 miljoonaa euroa. Saajia on 140.

Viimeksi päivitetty: 12.4.2017