Kiinan yhteiskuntatieteiden tiedeakatemian ja Oulun yliopiston välille yhteistyösopimus

Kiinan yhteiskuntatieteiden tiedeakatemia (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) ja Oulun yliopisto ovat solmineet kahdenvälisen yhteistyösopimuksen. Sopimus allekirjoitettiin CASS:n presidentti Wang Weiguangin Oulun yliopistoon 6.–7.4. tekemän vierailun yhteydessä. Kaksipäiväisen vierailun aikana CASS:n johto tutustui Oulun yliopistoon, erityisesti ihmistieteiden ja teknologian tutkimukseen sekä tutkimusperustaiseen innovaatiotoimintaan ja ekosysteemeihin.

CASS on Kiinan keskushallinnon alla toimiva erittäin vaikutusvaltainen tutkimuskeskus, joka toimii tärkeänä ajatushautomona Kiinan päättäville elimille. Oulun yliopiston ja CASS:n yhteistyösopimus avaa monipuolisia mahdollisuuksia tutkimus- ja koulutusyhteistyöhön akatemian ja sen 35 instituutin kanssa. Erityisesti CASS on kiinnostunut Oulun yliopiston innovaatioita ja yrittäjyyttä edistävistä toimintamalleista ja osaamisesta.

Vierailulla ja yhteistyösopimuksessa sovittiin, että innovaatio- ja yrittäjyysteemoista järjestetään laajempi tapaaminen Oulussa myöhemmin tänä vuonna.

Aiemmin viime viikolla Kiinan presidentin Suomen-vierailun yhteydessä CASS allekirjoitti myös Suomen yliopistojen yhteistyöelimen UNIFI ry:n kanssa yhteistyöasiakirjan, jonka tavoitteena on lisätä yliopistojen ja CASS:n välisiä yhteistyöhankkeita. Tähän mennessä CASS on tehnyt yhteistyötä Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston kanssa.

CASS:n englanninkieliset verkkosivut

Pääkuva: CASS:n presidentti Wang Weiguang ja Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki allekirjoittivat yhteistyösopimuksen Oulussa 6.4.2017. Kuva: Juha Sarkkinen

Viimeksi päivitetty: 10.4.2017