Oulun yliopiston YT-neuvottelut päätökseen

Oulun yliopiston muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Yliopiston hallitus on 3.5.2017 kokouksessaan päättänyt toiminnan uudelleenjärjestelyistä ja henkilöstövähennyksistä yliopiston operatiivisen alijäämän tasapainottamiseksi. Toimenpiteiden tavoitteena on uudistaa yliopiston palvelurakennetta opetuksen ja tutkimuksen ydintehtäviä tehokkaasti palvelevaksi organisaatioksi sekä vähentää kustannuksia vuositasolla 3 miljoonaa euroa vuoden 2018 loppuun mennessä.

Muuta kuin opetus- ja tutkimushenkilöstöä koskeneiden yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena yliopisto vähentää henkilöstön määrää irtisanomisten kautta enintään 35 henkilöä. Lisäksi 40 henkilön määräaikainen työsuhde päättyy työsopimusten mukaisesti vuoden 2017 aikana. Eläköitymisten kautta henkilömäärä vähenee arviolta 41 henkilöä vuoden 2018 loppuun mennessä. Henkilöstömäärän vähenemisen kustannusvaikutus on yhteensä noin 2 993 000 euroa. Lisäksi kannustepalkkioista luopumalla saavutetaan kertaluontoinen säästö 530 512 euroa vuonna 2017.

Yliopiston hallitus toteaa, että 5.4.2017 päivitetyn koko vuoden talousennusteen mukaan vuoden 2017 operatiivinen tulos on alijäämäinen -3,1 miljoonaa euroa. Yliopistojen valtiolta saamaan rahoitukseen kohdistuneiden leikkausten vuoksi Oulun yliopiston rahoitus vähenee vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna 2,8 miljoonaa euroa. Vuodelle 2016 rahoitus väheni edellisestä vuodesta 4,8 miljoonaa euroa, joten leikkaukset vuosina 2015–2017 ovat olleet yhteensä 7,6 miljoonaa euroa.

Yliopiston henkilöstöä on informoitu asiasta tänään ja henkilöstölle järjestetään infotilaisuus palveluiden uudelleenorganisoinnista ja prosessin etenemisestä maanantaina 8.5.

 

Viimeksi päivitetty: 3.5.2017