Jenni Ylä-Mella

TkT

Tutkijatohtori
Jätehuolto ja resurssitehokkuus

Biografia

TkT Jenni Ylä-Mella työskentelee tutkijatohtorina teknillisessä tiedekunnassa, Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikössä. Hänellä on 20 vuoden kokemus sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämisestä, etenkin lainsäädännön täytäntöönpanosta ja infrastruktuurin kehittämisestä. Hänen nykyinen tutkimuksensa painopiste on kiertotaloudessa, erityisesti materiaalikiertojen sulkemisessa ja kriittisten materiaalien kierrätyksen tehostamisessa.

Tutkimusaiheet

 • Jätehuolto ja keräysjärjestelmät
 • Sähkö- ja elektroniikkaromu, SER
 • Kriittiset materiaalit ja niiden talteenotto
 • Resurssitehokkuus
 • Kiertotalous

Opetus

488505A Jätehuolto ja kierrätys
488203S Industrial Ecology
488402S Sustainable Development

Omaopettaja 2018-2021

Valikoidut julkaisut

 • Ylä-Mella, Jenni; Román, Elisabeth (2019) Waste electrical and electronic equipment management in Europe: Learning from best practices in Switzerland, Norway, Sweden and Denmark. Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Handbook (2nd Edition). Vannessa Goodship, Ab Stevels, Jaco Huisman. - Woodhead Publishing Series in Electronics and Optical Materials. Duxford, United Kingdom. 483-519, Chapter 18
 • Ylä-Mella, Jenni; Pongrácz, Eva (2016) Drivers and constraints of critical materials recycling: The case of Indium. - Resources 5 (4), 34 . [Original] [Self-archived]
 • Ylä-Mella, Jenni (2015) Strengths and challenges in the Finnish waste electrical and electronic equipment recovery system : Consumers’ perceptions and participation. - Acta Universitatis Ouluensis. Series C, Technica 548. Oulu. Artikkeliväitöskirja. 112, [67]. [Original]
 • Ylä-Mella, Jenni; Keiski, Riitta L.; Pongrácz, Eva (2015) Electronic waste recovery in Finland : Consumers’ perceptions towards recycling and re-use of mobile phones. - Waste Management 45, 374-384 . [Original]
 • Ylä-Mella, Jenni; Poikela, Kari; Lehtinen, Ulla; Tanskanen, Pia; Román, Elisabeth; Keiski, Riitta L; Pongrácz, Eva (2014) Overview of the WEEE Directive and its implementation in the Nordic countries: national realisations and best practices. - Journal of Waste Management 2014, 18, ID 457372 . [Original] [Self-archived]
 • Ylä-Mella, Jenni; Poikela, Kari; Lehtinen, Ulla; Keiski, Riitta L.; Pongrácz, Eva (2014) Implementation of Waste Electrical and Electronic Equipment Directive in Finland : Evaluation of the collection network and challenges of the effective WEEE management. - Resources, conservation and recycling 86, 38-46 . [Original]
 • Ylä-Mella, Jenni (2012) The impact of the WEEE and RoHS directives. Development of a WEEE Recovery Infrastructure in Finland. Lisensiaatintyö. 64, 73 s.

Ohjauskokemus

Noora Karoliina Hietala: Rakennus- ja sekajätteen käsittelytoiminnan aiheuttamat muutokset Kiertokaaren toiminnassa sekä käsittelyn teknis-taloudellinen selvitys (2018, in Finnish)
 • Diplomityön tavoitteena oli tarkastella Kiertokaari Oy:n lajitteluareenan (LARE) nykyistä toimintaa materiaalivirta-analyysin avulla ja arvioida vaihtoehtoisia toimintamalleja yhteistyön aloittamiseksi Oulun Energian kanssa. Taloudellinen tarkastelu toteutettiin kolmelle eri toimintamallille sekä vaihtoehtoisille jätemäärille ja käsittelymaksuille.

Janne Jääskä: Teknillis-ekonominen vertailu keskitetyistä ja hajautetuista jätteiden lajittelun ratkaisuista yhdyskuntajätteen kierrätysasteen kasvattamiseksi Oulun Jätehuolto Oy:n toimialueella (2016, in English)
 • Diplomityön tavoitteena oli arvioida yhdyskuntajätteen kierrätysmahdollisuuksia sekä kartoittaa eri vaihtoehtoja kierrätyksen lisäämiseksi Oulun Jätehuolto Oy:n toimialueella. Laskelmat eri vaihtoehdoille tehtiin nykyarvomenetelmää käyttäen ja niiden soveltuvuutta arvioitiin ko. vaihtoehdon hinnan, käyttöönottoajan ja tehokkuuden perusteella.

Kayode Adekunle Oloko: Jätehuollon edistymisen prioriteettien arviointi Ogunin osavaltiossa Nigeriassa Suomesta saatujen kokemusten pohjalta (2016, in English)
 • Diplomityön tavoitteena oli tunnistaa ja arvioida yhdyskuntajätteen käsittelyn ensisijaiset kehittämistarpeet Ogunin osavaltiossa (Nigeria) hyödyntäen Suomen jätehuoltokokemusta ja -lainsäädäntöä. Työssä suunniteltiin ja mitoitettiin yhdyskuntajätteen keräysjärjestelmä Ogunin alueelle, joka on sovellettavissa myös muihin kehittyviin maihin.

Projektit

Circular economy

Transition Pathways to Circular Economy

Transition to a circular economy is seen as an essential condition to respond to the challenge of the sustainable use of natural resources in the f