OuluHealth Labs testaa sovellusta muistihäiriöiden kartoittamiseen

Oululainen Scandicode-yritys on kehittänyt tabletilla käytettävän sovelluksen, jonka avulla voidaan testata henkilön toimintakyvystä kertovia ominaisuuksia kuten tarkkaavaisuutta, reaktiokykyä, muistia, päätöksentekoa ja keskittymistä.

Ratkaisua testataan parhaillaan osana OuluHealth Labs-toimintaa Oulun kaupungin hyvinvointikeskuksissa Haukiputaalla ja Kiimingissä. Testaajina toimivat terveyskeskukseen muistiasioihin liittyvän oireilun vuoksi asioimaan tulevat henkilöt, jotka ovat halukkaita testaukseen ja joilla ei ole testaukseen liittyviä rajoitteita esimerkiksi näkemisen suhteen.

Osmo Hietala, 80, testasi Scandicoden ratkaisua Haukiputaan hyvinvointikeskuksessa muistihoitaja Anu Wimanin opastuksella. ”Testi oli mielenkiintoinen. Ehdottomasti suosittelen muitakin kokeilemaan sitä”, Hietala sanoo reilun puolen tunnin mittaisen testaustuokion jälkeen.

Nykyisin ikääntyneen henkilön muistia ja kognitiivisia kykyjä kartoittavat testit tehdään käytännössä kynällä ja paperilla, ja ne voivat olla sekä aikaa vieviä että subjektiivisia. Muistiliiton arvion mukaan Suomessa sairastuu muistisairauteen vuosittain noin 14500 ihmistä, joten muistihäiriöiden kartoittamisessa käytettävien työkalujen kehitykselle on lisääntyvä tarve.

”Testauksen tavoitteena on saada tietoa sovelluksen käytettävyydestä aidossa käyttäjäympäristössä sekä arvioida onko sovelluksella lisäarvoa kognitiivisen toimintakyvyn arvioinnissa verrattuna nykyisiin menetelmiin", Oulun kaupungin asiantuntija Ulla-Maija Kipinä kertoo.

Scandicoden toimitusjohtaja Juho Mattila kiittää OuluHealth-toimijoita niiden yritykselle tarjoamasta tuesta. ”Tapasin Scandicoden muut perustajat Sakari Pelkosen ja Dayou Yangin opiskelijoita ja ammattilaisia yhdistävän Oulun ammattikorkeakoulun LAB-toiminnan merkeissä. Oulun yliopiston Centre for Health and Technology -innovaatiokeskuksen johtaja Maritta Perälä-Heape on ollut mentorimme alusta lähtien ja häneltä olemme saaneet merkittävää tukea tuotekonseptointiimme. OuluHealth-toimijoiden kautta on järjestynyt myös rahoitusta (OuluHealth Sparks) ja tietysti tämä testausmahdollisuus kaupungin hyvinvointikeskuksissa”, Mattila sanoo.

Vuonna 2016 perustetun Scandicoden lähitulevaisuuden tavoitteena on tuotteen CE-merkintä ja sen kautta kansainvälisille markkinoille pääsy. Mattila näkee, että yrityksen ratkaisua voidaan hyödyntää hyvinvointikeskusten lisäksi laajemmin kotihoidossa, vanhusten hoidossa, ja myös jo hyvissä ajoin ennen muistamisen ongelmien esiintymistä.

OuluHealth-ekosysteemi vauhdittaa terveysalalla toimivien yritysten, tutkimuslaitosten ja julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja innovaatioiden käyttöönottoa. OuluHealth Labs on ekosysteemin kehitysalusta, jossa yritykset ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat kehittää ideoitaan ja tuotteitaan yhteistyössä potilaiden kanssa.

 

Pääkuva: Osmo Hietala testasi sovellusta muistihoitaja Anu Wimanin kanssa Haukiputaan hyvinvointikeskuksessa.

 

Viimeksi päivitetty: 16.5.2017