LifeCycle-projekti yhdistää kohorttitutkimuksia terveen elämän lähtökohtien edistämiseksi

Oulun yliopisto on mukana kansainvälisessä LifeCycle-projektissa, joka käynnistyi huhtikuussa 2017. LifeCycle-projektin tuloksia voidaan hyödyntää sellaisten varhaisen elämän stressitekijöiden uusien markkereiden tunnistamiseen, joilla saattaa olla vaikutusta terveyden kehityskaareen ihmisen eliniän aikana. Löydöksiä voidaan soveltaa elämän varhaisimpiin vaiheisiin keskittyvien ennaltaehkäisy- ja interventiomenettelytapojen luomiseen.

Oulun yliopiston tutkijat selvittävät LifeCycle-projektiin liittyen varhaisen elämän stressitekijöitä ja niiden liittymistä vanhenemiseen molekyylitasolla sekä sairauksien yhteisesiintymisen mallien kehittymistä elinkaaren aikana.

Oulun yliopiston johtamista kohorteista LifeCycle-projektiin kuuluvat Pohjois-Suomen syntymäkohortit 1966 ja 1986. Kohortit sisältävät laajoista väestötutkimuksista saatuja aineistokokoelmia ja biologisia näytteitä. Syntymäkohortit muodostavat koko elinkaaren kattavan hyvinvointi- ja terveystutkimusohjelman, jonka tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia. Kohorttien tutkimusaineisto on kerätty yli 20 000 henkilöstä.

LifeCycle-projekti kuuluu EU:n Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelmaan. Projekti kokoaa yhteen EU Child Cohort Network -verkoston raskaus- ja lapsikohorttitutkimuksia, joihin on koottu tietoa yli 250 000 lapsesta vanhempineen. LifeCycle-projektin toteuttaa monikansallinen ja monitieteinen konsortio, johon kuuluu 18 yhteistyökumppania kymmenessä eurooppalaisessa maassa sekä Australiassa.

LifeCycle on 10 miljoonan euron projekti, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 20 - tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelmasta. LifeCycle-projekti käynnistettiin 3. huhtikuuta 2017 Rotterdamin Erasmus-yliopiston Medical Centerissä Rotterdamissa, Alankomaissa.

Oulussa tutkimusta koordinoivat Marjo-Riitta Järvelin ja Sylvain Sebert Biocenter Oulussa ja Oulun yliopiston Elinikäisen terveyden tutkimusyksikössä.

Oulun yliopisto järjestää kesäkuussa 2018 LifeCycle-projektin yleiskokouksen. Kokous järjestetään Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkijoiden järjestämän kansainvälisen konferenssin yhteydessä.

Viimeksi päivitetty: 19.5.2017