Suomen Akatemialta 3,3 miljoonaa Oulun yliopiston profiloitumisen vahvistamiseen

Suomen Akatemia on tehnyt rahoituspäätökset yliopistojen profiloitumisen vahvistamiseksi. Rahoitusmuodolla tuetaan yliopistojen strategiansa pohjalta valitsemien tutkimusalojen kehittämistä ja korkeatasoisen tutkimuksen edellytysten vahvistamista yhteensä 50 miljoonalla eurolla.

Yliopistot esittivät hakemuksissaan strategiaansa perustuvia profiloitumistoimia yhdelle tai useammalle tutkimusalueelle. Suomen Akatemia päätti rahoituksesta kansainvälisen arviointipaneelin lausuntojen pohjalta. Arviointipaneeli koostui eurooppalaisten yliopistojen rehtori- ja vararehtoritasoisista asiantuntijoista, joilla on monipuolista kokemusta yliopistojen tutkimusta tukevista uudistuksista. Haku järjestettiin nyt kolmatta kertaa.

Hakuun osallistuneista 14 yliopistosta 12 sai rahoitusta. Nelivuotiset rahoitukset vaihtelevat 600 000 eurosta Helsingin yliopiston saamaan 15 miljoonaan euroon. Oulun yliopisto sai tällä hakukierroksella 3,3 miljoonaa euroa. Oulun yliopisto haki rahoitusta kahdelle strategiansa mukaiselle tutkimuksen profiilialalle. Kestävyyttä luovat materiaalit ja järjestelmät -teeman alla esitettiin suunnitelma terästutkimuksen ja elinikäinen terveys -teeman alla fibroottisten sairauksien tutkimuksen vahvistamiseksi.

”Olen tyytyväinen edistymiseemme tämän rahoitusinstrumentin kanssa sekä arviointipaneelilta saamaamme arvosanaan 5/6, jossa paransimme yhden pykälän viimekertaiseen hakuun verrattuna. Kumpaakin haussa mukana ollutta tutkimusaihetta arvioitsijat pitivät relevanttina ja vahvana sekä yliopiston sitoutumista niiden edistämiseen hyvänä”, tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi arvioi.

Arviointipaneelin antaman palautteen mukaan Oulun yliopiston terästutkimuksen suunnitelma on visionäärinen, keskus on jo alallaan kansainvälisesti tunnustettu osaaja ja johtavat tutkijat yltävät maailman huippujen tasolle. Fibroottisten sairauksien tutkimusta pidettiin laaja-alaisena, tavoitteiltaan selkeänä ja hyvin verkottuneena yhteistyökumppanien kanssa. Muihin suomalaisyliopistoihin verrattuna näitä tutkimusaloja pidettiin hyvin sopivina juuri Oulun yliopiston profiilin vahvistamiseen. Arviossaan paneeli huomioi yliopiston edistymisen tuloksissa ja kansainvälisessä tunnettuudessa sekä kehittymishalun ja määrätietoisuuden strategian toteuttamisessa.

Viimeksi päivitetty: 2.6.2017