Pöyry Finland Oy ja Oulun yliopisto sopivat koulutus- ja tutkimusyhteistyön tiivistämisestä

Pöyry Finland Oy ja Oulun yliopisto ovat sopineet yhteistyönsä tiivistämisestä. Tähän liittyvä yhteistyösopimus allekirjoitettiin Oulun yliopistossa tiistaina 6.6.2017.

Pöyry haluaa rakentaa pitkäjänteistä yhteistyötä niiden oppilaitosten kanssa, joilla on keskeistä osaamista yhtiön edustamilla toimialoilla. Pöyry toimii laajasti teollisuuden eri segmenteillä, energian tuotannossa ja jakelussa sekä rakennetun ympäristön infrastruktuurissa.

”Oulun yliopisto on yksi niistä yliopistoista, joiden kanssa haluamme rakentaa strategisen kumppanuuden. Oulussa on koulutus- ja tutkimusosaamista tekniikan aloilla, erityisesti rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa, konetekniikassa, prosessitekniikassa, kaivos- ja rikastustekniikassa sekä arkkitehtuurissa. Toisaalta Oulun yliopisto monialaisena oppilaitoksena pystyy tarjoamaan meille osaamista myös muilla aloilla kuten humanistisissa aineissa ja kauppatieteissä”, toteaa yhtiön Suomen toimitusjohtaja Juuso Pajunen.

Sopimuksessa kirjatut yhteistyöalueet koskevat tutkimusta, koulutusohjelmayhteistyötä ja työelämän osaamisen kehittämistä sekä yhdessä vaikuttamista nuorten mielikuviin tekniikan alan tulevaisuuden mahdollisuuksista.

”Uskon, että nyt rakennettavalla uudella yhteistyömallilla saavutamme yhdessä paljon enemmän”, luonnehtii yhteistyötä liiketoiminnan kehitysjohtaja Mikko Hyytinen, joka vastaa yhtiön alueellisista toiminnoista Pohjois-Euroopassa.

”Kumppanuus ja yhdessä tekeminen on keskeinen osa uudistettua strategiaamme ja toimintamalliamme. Olemme luomassa monia uusia yhteistyömuotoja yritysten kanssa. Pöyry on yksi kumppaneistamme, joiden kanssa haluamme olla tätä yhteistyörajapintaa kehittämässä. Tärkeää on, että yhteistyö näkyy koulutuksessa ja koskettaa suoraan myös opiskelijoita”, toteaa Oulun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Helka-Liisa Hentilä.

Yhteistyösopimuksen allekirjoituksen yhteydessä toimitusjohtaja Juuso Pajunen luovutti Pöyryn lahjoitusta koskevan lahjakirjan Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäelle. Pöyry Finland Oy on päättänyt tehdä yleislahjoituksen Oulun yliopiston meneillään olevaan varainhankintakampanjaan. ”On myös Pöyryn etu, että Oulun yliopisto kehittyy entistä vahvemmaksi kansainväliseksi toimijaksi vahvuusalueillaan”, Juuso Pajunen perustelee lahjoituspäätöstä.

Sopimuksen koulutus- ja tutkimusyhteistyönsä tiivistämisestä allekirjoittivat Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki ja Pöyry Finland Oy:n Suomen toimitusjohtaja Juuso Pajunen.

 

 

Viimeksi päivitetty: 6.6.2017