KoKo - Korkeammalle Korkeakouluyhteistyössä

KoKo

Projektin kuvaus

Oulun alueen elinkeinoelämä on kohdannut voimakkaita rakenteellisia muutoksia ja lisäksi Oulun alueelle on syntynyt kansallisesti arvioituna korkea nuorisotyöttömyys. Muutoksiin reagoiminen edellyttää toimenpiteitä, jotka edistävät yrittäjyyden syntyä ja uutta liiketoimintaa sekä pk-yritysten kasvua erityisesti kansainvälisillä markkinoilla.

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyönä valmisteltu ”Korkeammalle Korkeakouluyhteistyössä” (KoKo) -hanke rakentaa uutta ajattelemisen ja työn tekemisen tapaa. Toiminta tähtää uusien liiketoimintaideoiden ja uuden liiketoiminnan luomiseen sekä kasvuliiketoiminnan kehittämiseen. Tässä hankkeessa tarjoamme Oulun korkeakoulujen osaamisvarannot ja verkostot kansainvälisen kasvuliiketoiminnan tueksi. Hankkeen pääkohderyhminä ovat yrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt sekä start-up ja PK-yritykset. Välillisesti hanke auttaa korkeakoulujen yrittäjyystoimintojen kehittymistä.

Projektin koordinaattori

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Yhteistyökumppanit

Oulun seudun ammattikorkeakoulu (Oamk)