Biomassojen energia- ja kustannustehokas esikäsittely osana biojalostuksen arvoketjua

PREBIO

Projektin kuvaus

PreBio on Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämän EAKR-rahoituksen, paikallisten yritysten ja toteuttajan rahoittama (kokonaisbudjetti 537 000 €) yhteishanke, jossa toteuttajina ovat Oulun yliopiston Soveltava kemia, Kuitu- ja partikkelitekniikka sekä Kemiallinen prosessitekniikka. Hankkeen kesto on 29 kk ja toteutetaan välillä 1.2.2015 - 30.6.2017.

PREBIO-hankkeessa kehitetään kolmea esikäsittely- ja erotusteknologiaa (mekaaninen, mekaanis-kemiallinen sekä kemiallinen), joita voidaan hyödyntää erityyppisten lignoselluloosa biomassojen paikallisessa jalostamisessa.

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto