Suomen Akatemia nimittänyt 11 uutta tutkijatohtoria Oulun yliopistoon

Suomen Akatemia on nimittänyt 11 uutta tutkijatohtoria Oulun yliopistoon kaudeksi 1.9.2017–31.8.2020.

Biotieteiden ja ympäristön tutkimus:

Olli Loukola tutkimuksen aiheena kognitio ja sosiaalinen oppiminen kimalaisilla.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus:

Jonna Malmberg tutkimuksen aiheena Miksi opiskella strategisesti – prosessianalyysi itsesäätöisestä oppimisesta luonnontieteissä.

Taarna Valtonen tutkimuksen aiheena monikielisen Inarin paikannimet – monitieteinen tutkimus paikannimikerrostumista, kielikontakteista ja kielenlainaamismalleista monikulttuurisissa konteksteissä.

Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus:

Jukka Hirvasniemi tutkimuksen aiheena nivelrikon automaattinen diagnosointi ja ennustaminen röntgen- ja magneettikuvista.

Henrika Pihlajaniemi tutkimuksen aiheena älykäs valaistus ja hyvinvointi pohjoisissa oppimisen ympäristöissä.

Lassi Rieppo tutkimuksen aiheena kvanttikaskadilaser-pohjainen infrapunaspektroskopia nivelruston laadun määrittämisessä.

Lassi Roininen tutkimuksen aiheena hypermallit ja stabiilit priorit bayesilaiseen inversioon ja niiden soveltamiseen ionosfääritomografiassa ja pinnanalaisessa kuvantamisessa.

Joanna Saad-Sulonen tutkimuksen aiheena yhteisöjen tietotekniikkasuunnittelu.

Quang-Doanh Vu (kuvaus tutkimusaiheesta puuttuu akatemian rahoituspäätöksissä).

Terveyden tutkimus

Tuomas Kenttä tutkimuksen aiheena sydänperäisen äkkikuoleman ennustaminen 12-kanavaisesta sydänfilmistä

Pirjo Åström tutkimuksen aiheena suusyövän etäpesäkkeiden mikroympäristön molekyylibiologiset mekanismit.

Viimeksi päivitetty: 15.6.2017