Koko Kalimenojan veden laatu selvitetään

Kalimenoja on lähes luonnontilainen Oulun pohjoispuolella sijaitseva pieni joki, jonka tila on heikentynyt viime vuosina. Kalimenojalla on juuri käynnistynyt uusi hanke, jonka tavoitteena on selvittää vesistöalueen tilaa ja vesistöön tulevan kuormituksen syitä.

Hankkeessa selvitetään vedenlaatukartoituksilla veden laadun ajallista ja paikallista vaihtelua joen latvoilta ja sivuojilta aina vesistöalueen suulle saakka. Tulokset yhdistetään paikkatietoon eri toiminnoista ja ominaisuuksista valuma-alueella, jolloin saadaan kokonaisvaltainen käsitys veden laadusta ja sen vaihtelusta valuma-alueella. Tulokset yhdistetään valuma-alue -malliin, jolla voidaan edelleen tarkastella eri toimintojen vaikutusta.

”Hankkeessa toivotaan läheistä yhteistyötä alueen asukkaiden ja valuma-alueella toimivien tahojen kanssa. Paikallinen tieto on tärkeää kokonaisvaltaisen ymmärryksen saavuttamiseksi valuma-alueella”, sanoo hankkeessa toimiva tutkijatohtori Hannu Marttila.

KaliVesi-hanke kestää kolme vuotta (2017–2019) ja toteuttajana on Oulun yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö. Hankkeen rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan Ely-Keskus, Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto.

(Pääkuva kuvapankista, ei ole Kalimenojalta)

Viimeksi päivitetty: 19.6.2017