Oulun yliopiston varainhankintakampanjan tulos lähes 11 miljoonaa euroa

Oulun yliopisto on saanut Tule kasvamaan kanssamme -varainhankintakampanjansa aikana lahjoituksia yhteensä 10,7 miljoonaa euroa. Koulutusaloille kohdennettuja lahjoituksia keräsivät eniten tekniikka, lääketiede ja kauppatieteet.

Valtio maksaa vastinrahan kaikille 1.11.2014 - 30.6.2016 maksetuille yksityisille lahjoituksille. Vastinrahoitus kasvattaa lahjoitusten arvoa merkittävästi. Vastinrahakelpoisten lahjoitusten osuus koko keräystuloksesta on noin 9.6 miljoonaa euroa.

Tukea yliopistolle on tullut laajasti eri tahoilta. Lahjoittajien kokonaismäärä on 1700. Yksityishenkilöiden osuus lahjoituksista on 1,1 miljoonaa euroa. Tuesta hieman yli puolet tuli säätiöiltä (5,6 M€) ja kolmannes yrityksiltä (3,6 M€).

”Olen erittäin iloinen yliopistomme saamasta laajasta tuesta. Se viestii yliopiston, tieteen ja koulutuksen arvostuksesta ja merkityksestä”, kiittää rehtori Jouko Niinimäki kaikkia Oulu yliopistoa tukeneita. ”Jokainen yksittäinen lahjoitus on ollut tärkeä tämän hienon tuloksen saavuttamisessa.”

Yliopiston lahjoitusvarallisuus on kasvanut varainhankinnan aloituksesta vuonna 2008 jo yli 50 miljoonaan euroon. Saavutetun keräystuloksen ja uuden vastinrahoituksen myötä se kasvaa merkittävästi. Lahjoitusvarojen tuotosta jaetaan vuosittain useita miljoonia euroja eri tutkimushankkeille sekä vahvistetaan koulutusta ja kansainvälistymistä. Monet avainrekrytoinnit ovat tulleet mahdollisiksi lahjoitusvarojen avulla.

Varainhankinta jatkuu Oulun yliopistossa valtion vastinrahakauden jälkeenkin. Lue lisää varainhankinnasta ja lahjoittamisesta: www.oulu.fi/yliopisto/lahjoita

 

Lisätietoja:

Yhteyspäällikkö Sakari Jussi-Pekka, 040 5466866

 

Viimeksi päivitetty: 30.6.2017