University of Oulu, 2016

Oulun yliopisto liittyi Scholars at Risk -verkostoon

Oulun yliopisto on liittynyt kansainvälisen Scholars at Risk -verkoston jäseneksi ja samalla Suomen Scholars at Risk -verkostoon. Verkoston tavoitteena on suojella vainottuja tutkijoita sekä edistää tieteen ja tutkimuksen vapautta. Vainottujen tai muuten kotimaassaan uhattujen tutkijoiden mahdollisuuksia jatkaa työtään tuetaan muun muassa kutsumalla heitä konferensseihin tai vieraileviksi tutkijoiksi. Suomen SAR-verkoston sihteeristönä toimii yliopistojen yhteistyöjärjestö Suomen yliopistot UNIFI ry.

Oulun yliopisto on sitoutunut edistämään perustuslain mukaisesti ylimmän opetuksen ja tutkimuksen vapautta. "Maailman tilanne on sellainen, että näitä arvoja täytyy vaalia globaalisti. Haluamme näin ilmaista tukemme tutkijoille ja opettajille, joiden sananvapaus ja toimintaedellytykset tieteentekijöinä ovat uhattuina", sanoo tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi.

Lisätietoja Scholars at Risk -verkostosta: https://www.scholarsatrisk.org/

Viimeksi päivitetty: 14.8.2017