University of Oulu, 2016

Oulun yliopistoon arktisen yliopistoverkoston nimikkoprofessuuri

Pohjoisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyöverkosto University of the Arctic (UArctic), Oulun yliopisto ja Alaskan yliopisto ovat myöntäneet UArctic-verkoston ensimmäisen nimikkoprofessuurin (UArctic Chair) professori Jeffrey Welkerille.  Nimityksen myötä Welker on aloittanut työskentelyn Oulun yliopiston Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikössä, lisäksi hän toimii Anchoragen yliopistossa Alaskassa biologisten tieteiden professorina. Oulun yliopisto isännöi uutta Arktisen yliopiston nimikkoprofessuuria.

“On kunnianosoitus tulla valituksi ensimmäiseen UArctic-verkoston nimikkoprofessuuriin. Verkostomme koostuu määrätietoisista, omistautuneista ja lahjakkaista opiskelijoista, tutkijoista sekä muusta henkilöstöstä useilta tieteenaloilta. Tämä moninaisuus ja monitieteisyys ovat avain yhteiseen tulevaisuuteemme arktisen alueen arvoitusten selvittämisessä”, professori Welker sanoo.

Hän korostaa yhteistyön ja tieteidenvälisyyden merkitystä, jotta voisimme ymmärtää arktisen alueen ennalta odotettua nopeampia muutoksia, joiden vaikutukset ovat nähtävissä ympäri maapalloa ja vaativat sopeutumista kokonaisilta yhteisöiltä.

”Arktista aluetta sellaisena kuin aiemmat sukupolvet sen tunsivat, ei enää ole, ja se tulee olemaan hyvin erilainen viiden tai kymmenen vuoden päästä”, Welker huomauttaa. "Arktisen alueen nykytilan ymmärtäminen on yksi merkittävistä kasvavan poikkitieteellisen tutkimuksen kohteista. Tietoa saadaan mm. tutkimalla merellisten ja mantereen rannikkosysteemien välistä vuorovaikutusta. Lisäksi arktisen veden kierron muuttuvan luonteen dokumentointi, merijään levittäytymisen ja paksuuden tutkiminen sekä ikiroutaan sitoutuneen hiilen kohtalon selvittäminen laajenevilla jäätikön reuna-alueilla vaativat kansakuntien välistä yhteistyötä ja edistyneiden teknologioiden käyttöä. Investointeja ja kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan myös tutkimukseen, joka paneutuu arktisten alueiden asukkaiden ja alkuperäiskansojen terveydelliseen ja taloudelliseen hyvinvointiin sekä sietokykyyn ja sopeutumiseen nopeasti muuttuvissa olosuhteissa."

Yhteistyön vahvistaminen arktisessa tutkimuksessa, opintojen tieteidenvälisyys sekä uuden sukupolven tutkijoiden mentorointi tulevat olemaan etusijalla professori Welkerin uudessa tehtävässä. Hän on myös omistautunut temaattisten tutkimusverkostojen tukemiselle ja uusien kollektiivisiin tavoitteisiin tähtäävien verkostojen muodostamiselle.

UArctic-verkoston nimikkoprofessuuri voidaan myöntää ansioituneille tutkijoille, jotka toimivat arktiseen alueeseen liittyvien laajojen tutkimusaiheiden akateemisina edistäjinä. He toteuttavat, ohjaavat ja kehittävät verkoston jäsenten yhteistyötä liittyen sekä tutkimukseen että opiskelijoiden, väitöskirja- ja post doc -tutkijoiden koulutukseen, ja rakentavat kumppanuuksia laajemman arktisen yhteisön kanssa.

UArctic on yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden yhteistyöverkosto, joka keskittyy pohjoiseen liittyvään ja pohjoisessa tehtävään tutkimukseen ja koulutukseen. UArctic rakentaa ja vahvistaa arktisen alueen yhteisiä resursseja ja infrastruktuuria, ja auttaa verkoston jäseniä palvelemaan asukkaitaan ja alueitaan entistä paremmin. Koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöllä sekä kumppanuuksilla vahvistetaan ihmisen asemaa pohjoisessa, arktisen alueen elinkykyisiä yhteisöjä ja kestävää taloutta.

 

Viimeksi päivitetty: 25.1.2018