Tieteen päivät Oulussa 29.-30.9.2017 tarkastelee vapautta ja sen rajoja

Perjantai, syyskuu 29, 2017 - Lauantai, syyskuu 30, 2017

Vapaus on suomalaisille tärkeä arvo. Vapaus on myös tämän vuotisten Tieteen päivien valtakunnallinen teema Suomen viettäessä 100-vuotisjuhlavuottaan. Oulun Tieteen päivillä vapautta ja sen rajoja pohditaan eri näkökulmista useassa keskustelupaneelissa kahden päivän ajan.

Tule kuuntelemaan mitä asiantuntijat ja tutkijat sanovat kuluttajan mahdollisuuksista vaikuttaa omaan talouteensa, kuinka vihapuhe ja informaatiovaikuttaminen haastavat sananvapauden, onko luonnonvarojen hyödyntäminen tullut tiensä päähän ja mikä on vapaan tieteen tehtävä ja rooli tässä kaikessa.    

 Perjantaina 29.9.2017

Oulun Tieteen päivät 2017 käynnistyy perjantaina 29.9. klo 12.00 Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella salissa L2 keskustelupaneelilla, jossa etsitään menestyvän kotitalouden salaisuutta. Paneelin jälkeen päivä jatkuu koululaisille suunnatuilla työpajoilla ja esityksillä. 

 

TULEVAISUUDEN OMA TALOUS – YMMÄRRETTÄVÄSTI TALOUDESTA

Mitä on digiajan talous meidän kaikkien arkipäivässä? Keskustelupaneelissa asiantuntijat avaavat näkymän digiajan kotitalouksiin, miten oma talous pärjää parhaiten rahoitusmarkkinoiden muuttuessa ja kulutuksen verkottuessa. Onko rahaa vapaasti saatavilla, sijoitanko vai kulutanko? Miten hallita kodin taloutta, kun rahaa ei edes näe? Tunnistammeko miten ja mihin suuntaan meitä kuluttajia ohjataan markkinoinnin ja mainonnan keinoin somessa tai televisiossa?

Paneelin keskustelijat:

Olli Kärkkäinen, KTM, Ekonomisti, Nordea

Toimii Nordeassa yksityistalouden ekonomistina. Hänen työtehtäviinsä kuuluu talouden analysointi ja kommentointi nimenomaan yksittäisten kotitalouksien näkökulmasta. Aiemmin urallaan Kärkkäinen on toiminut ekonomistina mm. eduskunnassa. Kärkkäinen valmistelee parhaillaan taloustieteen väitöskirjaansa Tampereen yliopistoon.

Satu Nätti, KTT, markkinoinnin professori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Hänen tutkimusalojaan ovat innovaatioverkostojen johtaminen, palveluliiketoiminta ja asiakassuhdeverkostot.  Nätti opettaa muun muassa markkinointia ja verkostojohtamista.

Jukka Perttunen, FT, rahoituksen professori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Hänen tutkimusalansa on sijoittajakäyttäytyminen. Hän toimii rahoituksen tutkimusyksikön johtajana ja rahoituksen maisteriohjelman vastuuprofessorina.

Marianne Ylilehto, MA, tohtoriopiskelija Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Toisen vuoden tohtoriopiskelija markkinoinnin yksikössä. Hänen tutkimusaiheensa liittyy erityisesti palveluiden digitalisaatioon ja näiden uusien palveluiden asiakaskokemuksiin.

Paneelin moderaattori:

Sauli Sohlo, KM, Martti Ahtisaari Instituutin varajohtaja ja kehittämispäällikkö Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Vastaa Martti Ahtisaari Instituutin kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen rakentamisesta ja kauppakorkeakoulun kehitystehtävistä ja AACSB-akkreditoinnista.

 

Tiede rantautuu kaupunkiin lauantaina 30.9

Seuraavana päivänä lauantaina Tieteen päivät jatkuvat 30.9 klo 11 Oulun kaupungin ydinkeskustassa, Cafe Antell Pihassa, jossa pidetään kolme erillistä toinen toistaan ajankohtaisempaa ja mielenkiintoisempaa keskustelupaneelia.

Tieteen päivän tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoinna kaikille kiinnostuneille.

 

Klo 11.00 - 12.20

TIETEEN VAPAUS JA RAJAT

Tiede on edistänyt lukemattomin tavoin ihmiskunnan hyvinvointia, mutta tuottanut myös monia hätkähdyttäviä tapoja hallita ja manipuloida maailmaa, ympäristöämme ja jopa geenejämme. Asiantuntijat pohtivat tässä keskustelupaneelissa mikä on tieteen tehtävä ja merkitys yhteiskunnassa, pitääkö tieteellisen tiedon syntyä edelleen vapaasti vai pitääkö sille asettaa rajoja tai tiukkoja tavoitteita? Pitääkö uuden tiedon olla aina hyödyllistä, merkityksellistä tai sivistävää? Miksi näennäistiede, astrologia ja horoskoopit kiehtovat aina vaan?   

Paneelin keskustelijat:

Suvi Ronkainen, YTT , Senior Advisor Vaasan yliopisto, professori Lapin yliopisto

Hänen erityisalojaan ovat tutkimusmenetelmät, tieteellisen tiedon asema yhteiskunnassa, väkivallan ja sukupuolen suhde.

Tuomas Tahko, FT, teoreettisen filosofian yliopistonlehtori, dosentti ja akatemiatutkija, Helsingin yliopisto

Käsitellyt tutkimuksissaan etenkin metafysiikan ja tieteen suhdetta. Metafysiikka on filosofian osa-alue, joka pohtii todellisuuden luonnetta, perustaa ja rakennetta.

 Petteri Pietikäinen, FT, aate- ja oppihistorian professori, Oulun yliopisto.

Erikoistunut hulluuden, mielenterveyden ja laajemmin ihmistieteiden historiaan. Hän on lisäksi tutkinut ja opettanut evoluutioteorioiden ja utopia-ajattelun historiaa.

Seppo Vainio, FT, kehitysbiologian professori Oulun yliopisto

Hänen erityisalojaan ovat kehitysbiologia, evoluutioteoriat ja alkion elinkehityksen mekanismit. Johtaa tällä hetkellä Suomen kulttuurirahaston rahoittamaa Argumenta-hanketta ”Geenit ja yhteiskunta”.

Paneelin moderaattori:

Jouni-Matti Kuukkanen, FT, filosofian apulaisprofessori, tieteentutkimuksen ja historianfilosofian dosentti Oulun yliopisto

Hänen erityisalojaan ovat tieteenfilosofia ja historianfilosofia. Hän on tarkastellut mm. historiankirjoituksen filosofisia perusteita ja historiallisen tiedon erityisluonnetta. Kuukkanen toimii tällä hetkellä myös Journal of the Philosophy of History -lehden päätoimittajana. 

 

Klo 12.30 - 13.50

KESTÄÄKÖ LUONTO, KESTÄÄKÖ IHMINEN – TUHLAILUTALOUDEN AIKA ON OHI

Maailma elää jatkuvasti yli luonnonvarojensa - luonto köyhtyy ja oirehtii. Miten luonto kestää vielä ihmisen toimintaa? Kestääkö ihminen luonnon muutoksia?  Keskustelupaneelissa asiantuntijat pohtivat keinoja luonnonvarojen kestävään käyttöön - ovatko kiertotalous ja teknologian innovaatiot pelastusrenkaamme? Missä kulkee tuhlailutalouden ja kestävän kehityksen raja juuri nyt?

Paneelin osallistujat:

Mari Pantsar FT, johtaja Hiilineutraali kiertotalous, Sitra

Toimii Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Hiilineutraali kiertotalous -teeman johtajana. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori ja toimii dosenttina Helsingin yliopistossa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Hänellä on pitkäaikainen kokemus ympäristöalan liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Artti Juutinen, KTT professori, Luonnonvarakeskus ja Oulun yliopisto 

Toimii Luonnonvarakeskuksen ja Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulun yhteisenä tutkimusprofessorina asiantuntemusalueenaan luonnon monimuotoisuuteen ja metsien monikäyttöön liittyvät taloudelliset kysymykset.

Juha Pekka Lunkka, FT professori, kaivannaisalan tiedekunta, Oulun yliopisto

Geologi, jonka erityisalana muinaisten ympäristön- ja ilmastonmuutosten tutkimus ja opetus. Hänen kirjoittamansa teos maapallon ilmastohistoriasta on valittu Vuoden tiedekirjaksi. Lunkka johtaa Oulun yliopiston kaivannaisalan tiedekuntaa ja on Helsingin yliopiston geologian ja paleontologian dosentti. 

Paneelin moderaattori:

Jouko Inkeröinen, FM, ekologi, tutkimuskoordinaattori, Thule-instituutti, Oulun yliopisto

Toiminut useiden kansallisten ja kansainvälisten ympäristöalan tutkimusohjelmien ja -hankkeiden koordinaattorina tai projektipäällikkönä. Valmistelee ja toteuttaa ympäristö- ja luonnonvara-alan tutkimuslaitosten ja Oulun yliopiston monitieteistä tutkimusyhteistyötä ja – tapahtumia.

 

Klo 14.00 - 15.20

SANANVAPAUS - VIHAN JA VALHEEN RAJAT

Tietoihimme, asenteisiimme ja arvoihimme vaikutetaan uusin keinoin. Vihapuhe, valemediat ja jopa valtiollinen disinformaatio haastaa maailmankuvamme. Mikä on totta, mikä vaihtoehtoista faktaa? Keskustelupaneelissa asiantuntijat kertovat, kuinka meihin yritetään vaikuttaa, mistä vihapuhe ja rasismi kumpuavat, kuinka erottaa valhe faktasta? Avoin tietoyhteiskuntamme on haastettu, piirretäänkö sananvapaudelle uudet rajat?  

Paneelin keskustelijat:

Vesa Puuronen, YTT sosiologian professori, Oulun yliopisto

Tutkinut mm. rasismia, sen ilmenemismuotoja ja ehkäisykeinoja. Julkaissut v. 2011 teoksen ”Rasistinen Suomi”. Vuoden tiedekirja 2016 yhdessä Marja Laitalan kanssa "Yhteiskunnan tahra. Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset."

Jessikka Aro, tutkiva toimittaja, YLE Kioski

Hänet palkittiin vuonna 2015 Bonnierin journalistipalkinnolla juttusarjasta ”Venäjän trollit Suomessa”. Joutunut yhä jatkuvan kansainvälisen verkkohäirinnän ja uhkailun kohteeksi kirjoitustensa vuoksi. Kirjoittaa parhaillaan tutkivaa tietokirjaa Venäjän informaatiosodankäynnin työkaluista sekä kouluttaa ihmisiä tunnistamaan ja vastustamaan disinformaatiota.

Jyri Rantala, viestintäpäällikkö, Suojelupoliisi

Työskennellyt Suojelupoliisin viestintäpäällikkönä vuodesta 2014. Ennen siirtymistään Suojelupoliisiin Rantala työskenteli pitkään journalistina YLE:ssa. Suojelupoliisin tehtävänä on estää ennalta ja torjua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvia vakavia uhkia, kuten ulkovaltojen vakoilua ja terrorismia. Informaatiovaikuttamiseen liittyvien ilmiöiden havaitseminen ja niiden analysointi on yhä keskeisempi osa Suojelupoliisin työtä.

Paneelin moderaattori:

Petri Laukka, FT toimittaja, sanomalehti Kaleva

Valmistelee tietoteosta solvaamisen ja vihapuheen kulttuurihistoriasta. Julkaissut 70-luvun kulttuurielämää luotaavan kirjan Remu ja Hurriganes Kekkoslovakiassa (Into, 2014) ja Pieni kansa pyristeli, Suomen satavuotishistoria (Into, 2017).

 

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 18.9.2017