Essi Jouhki

FM

Väitöskirjatutkija
Historia

Biografia

Väitöskirjatyössäni tutkin teinikuntatoimintaan liittyviä muistoja ja kokemuksia suomalaisissa oppikouluissa 1950—70-luvuilla. Tutkimukseni tarkentaa kuvaa siitä, miten nuorten yhteisöllisyys, osallisuus ja toimijuus on rakentunut omaehtoisessa teinikuntatoiminnassa, ja miten sitä muistellaan nykypäivän kontekstista. Tutkimuksellani osallistun keskusteluun kouluviihtyvyydestä ja nuorten osallistumattomuudesta yhteiskunnan eri alueilla.

Lisäksi työskentelen vertaisarvioidun Kasvatus&Aika-tiedejulkaisun toimitussihteerinä sekä osallistun aktiivisesti jatko-opiskelijoiden edunvalvontaan.

Tutkimusaiheet

 • Lapsuuden ja nuoruuden historia
 • Kasvatuksen ja koulutuksen historia
 • Nuorisotyö ja nuorisotutkimus
 • Muistitietotutkimus
 • Suomen historia; 1900-luku

Julkaisut

Muu toiminta

 • ‘It gave courage to go forward and participate’ – Memories and Recollections of Student Communities in Post-war Finland , esitelmä, European Social Science History Conference, 4.-8.4.2018. Työryhmä: Constructing community history.
 • Teinikunnat kasvualustana yhteiskuntaan, puheenvuoro, Suomalaiset Historiapäivät 9.-10.2.2018. Työryhmä: Teinien yhteiskunnallinen herääminen.
 • Teinikunnat kasvualustana elämään. Toimijuuden ja osallisuuden muistaminen, esitelmä, Nuorisotutkimuspäivät 2.-3.11.2017. Työryhmä: Kerrottu lapsuus ja nuoruus muistitiedossa.
 • "Minä, me ja ne muut" Toimijuudenja osallisuuden rakentuminen teinikuntatoiminnan muistelussa, esitelmä, Historiantutkimuksen päivät 19.-21.10.2017. Työryhmä: Muistettu lapsuus ja nuoruus -- Tila, toimijuus ja identiteetti.
 • Neulanpistoja menneisyyteen. Teinikunnat muistettuna ja koettuna koululaisyhteisönä 1960-luvun oppikouluissa, esitelmä, Kasvatuksen mieli ja muistot 11.5.2017. Työryhmä: Muistitietotutkimusta lapsuuden, nuoruuden ja kasvatuksen historiasta.
 • Youth as a biographical structure and an emotional site. Reading autobiographies of Finnish childhood and youth, 1950s-1960s, yhteisesitelmä, Seen But Not Heard? The Spatial, Emotional and Material Sites of Childhood and Youth from Antiquity to Modernity, 18.-20.1.2017. Työryhmä: Parameters of Childhood and Youth.

Tutkimusrahoitus

 • Emil Aaltosen säätiö, väitöstutkimuksen työskentelyapuraha 10/2018 - 09/2019
 • Oulun yliopiston tukisäätiö, väitöstutkimuksen työskentelyapuraha 07 - 09/2018
 • Emil Aaltosen säätiö, väitöstutkimuksen työskentelyapuraha 09/2017 - 06/2018
 • Suomen Kulttuurirahasto; Pohjois-Savon rahasto, väitöstutkimuksen työskentelyapuraha 09/2016 - 08/2017
 • Suomen Kulttuurirahasto; Lapin rahasto, väitöstutkimuksen työskentelyapuraha 09/2015 - 02/2016

Social media

Tutkimusryhmät

 • Tutkija, LAPANEN Northern Research Group for History of Childhood and Education

Valikoidut julkaisut

 • Jouhki, Essi; Lalu, Liisa (2018) ”Hei me itse nyt tehdään!” Muistoja nuoruudesta teinikuntatoiminnassa ja nuortaistolaisessa liikkeessä. - Elore 25 (2), 9-32 . [Original]