Arktinen alue tarvitsee paikallisten ihmisten ja tieteen vuoropuhelua

Arktisten yliopistojen yhteistyöverkosto UArcticin tämän vuotinen yhteiskonferenssi ja rehtoreiden tapaaminen järjestettiin Aberdeenissä Skotlannissa teemalla Conversations on the North – keskusteluja pohjoisessa ja pohjoisesta. Puheenvuoroissa korostettiin yhteistyötä paikallisten asukkaiden ja tutkijoiden välillä – vain näin voidaan aidosti parantaa elämää arktisilla alueilla.

Arktisten yliopistojen elokuun lopussa järjestetty Conversations on the North -konferenssi ja rehtoritapaaminen avasi monta näkökulmaa pohjoiseen. Napapiiri ja pohjoisnapa ovat ehkä maantieteellisiä määreitä, mutta laajemmin katsottuna pohjoinen on oikeastaan vain ajatusrakenne. Mielikuvat pohjoisesta ovat vahvasti medioituja, kulttuurin muovaamia. Niinpä pohjoisessa ja pohjoisesta tarvitaan nimenomaan keskustelua – niin monitieteisillä tutkimusareenoilla kuin myös laajemmin yhteiskunnassa.

Tämän hetken populaarikulttuurin kuuluisin vertauskuva pohjoisesta on Game of Thrones -tv-sarja. Todellinen pohjoinen ei kuitenkaan ole villien ja valkoisten kulkijoiden asuttama, jään peittämä, kylmä ja etäinen alue, josta vain harva palaa hengissä – vaikka se sellaiseksi saattaakin kärjistettynä muotoutua.

Stereotypiat vaikuttavat osaltaan siihen, miten ja kuinka paljon arktista tutkimusta rahoitetaan ja miten arktiseen alueeseen tutkimuksessa suhtaudutaan. Tieteen kentällä tarvitaankin humanisteja muuttamaan ajatusrakenteita ja mielikuvia pohjoisesta.

Tutkimusta arktista varten

Erityisesti luonnontieteellisessä tutkimuksessa arktinen alue on usein laboratorio, jossa monet ilmiöt ovat vahvempia ja näkyvämpiä kuin muualla. Tutkijoille maailma näyttäytyy teorian kautta. Todellinen maailma on testiympäristö, jossa ilmiöt havaitaan. Lopullinen päämäärä on usein teorian ja laajempien mallien muovaaminen.

Arktisten yliopistojen yhteistyöverkosto UArcticin yhteiskonferenssi pidettiin Aberdeenissa Skotlannissa. Artikkelin kirjoittaja Essi Oikarinen edessä kolmas oikealta (kuva: University of Aberdeen).

On kuitenkin vähemmän tutkimusta, jota tehtäisiin arktista varten, eli tutkimus kohentaisi suoraan arktisen alueen elämää. Kysymystä pohdittiin parituntisessa rehtorien paneelikeskustelussa, joka peräänkuulutti ratkaisuksi tutkimuksen entistä vahvempaa yhteistyötä paikallisten, pohjoisessa asuvien ihmisten kanssa.

”Tieteen tulisi toimia tasaveroisena kumppanina paikallisten kanssa”, linjasi Oulun yliopiston arktisen terveyden tutkimusprofessori Arja Rautio Oulun yliopiston puheenvuorossa. Arktisessa keskustelussa on keskeistä miettiä, kuka kysyy kysymykset ja kenen ehdoilla – tutkijat omasta teoreettisesta näkökulmastaan vai alkuperäiskansojen tarpeita kuunnellen?

Tutkimus ulos norsunluutornistaan ihmisten pariin

Arktista tutkimusta ohjaavat eri maissa erilaiset säädökset. Paneelissa myös pohdittiin, voisiko UArctic yhteistyöverkostona koostaa koko arktisen alueen kattavat eettiset ohjeet alkuperäiskansoja koskevaan tutkimukseen. Tutkijoiden tietämystä voisi lisätä myös tarjoamalla enemmän alkuperäiskansoja koskevia kursseja yliopistoissa.

Pietarin Eurooppalaisen yliopiston rehtori Nikolai Vakhtin muistutti keskustelun liittämisestä nykypäivään. Alkuperäiskansatutkimusta pitäisi nykyisin tehdä myös urbaanissa ympäristössä, konteksti huomioiden. Alkuperäiskansat eivät nykyään elä vain omissa yhteisöissään, vaan vuoropuhelussa valtakulttuurin kanssa. Vakhtin huomautti, kuinka ’Arctic people’ -googlehaku antaa tulokseksi vain alkuperäiskansoihin kuuluvia ihmisiä perinneasuissaan keskellä talvista luontoa. Mielikuvat on aika päivittää.

Konferenssin päätteeksi pallo heitettiin Ouluun. Seuraava UArctic-tapaaminen, rehtorifoorumi ja konferenssi järjestetään ensi syksynä Oulussa, missä nähtäneen työryhmä ja jatkokeskustelua siitä, kuinka lähestyä paikallisia yhteisöjä metodologisesti. Tapahtumia on sekä Oulussa että Helsingissä. Yliopistojen välillä kulkee tiedejuna. Lisätietoja UArctic 2018 -konferenssista: http://congress.uarctic.org

 

Teksti: Essi Oikarinen

Essi Oikarinen on jatko-opiskelijana Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunnassa, ja osallistui UArctic-konferenssiin ja Student Forum -tapahtumaan Aberdeenissa 23.-28.8.2017.

 

Aiheeseen liittyvää:

http://www.oulu.fi/blogs/science-with-arctic-attitude/arktista-tutkimuslaatikkoa-rikkomassa

http://www.oulu.fi/blogs/rehtorin-blogi/arktinen-kansalaistiede-osaksi-pohjoisten-alueiden-toimintatapoja

 

Viimeksi päivitetty: 5.10.2017