Anna Reetta Rönkä

Anna Reetta Rönkä

FT

Tutkijatohtori

Biografia

Rönkä (FT) työskentelee Suomen Akatemian rahoittamassa LIVES-projektissa (Lives over time: Birth cohort studies as a form of scientific knowledge-production, 2019-2021) tutkijatohtorina. Röngän tutkimusaiheet projektissa ovat tutkimuseettiset muutokset ja niiden vaikutukset kohorttitutkimuksiin; kohorttitutkimusten tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet sukupuolentutkimukselle; sekä kohorttitutkimuksiin osallistuvien tutkittavien kokemusten tarkasteleminen. Rönkä väitteli vuonna 2017 aiheesta "Experiences of loneliness from childhood to young adulthood. Study of the Northern Finland Birth Cohort 1986". Väitöskirjassaan hän käytti monimenetelmällistä (mixed methods) lähestymistapaa. Rönkä on luennoinut yksinäisyyden aiheesta Sukupuolentutkimuksen oppiaineessa. Röngän laajemmat tutkimusintresseihin kuuluvat terveys- ja hyvinvointi pohjoisilla alueilla.

Tutkimusaiheet

 • Tiedon tuottaminen kohorttitutkimuksissa
 • Kohorttitutkimusten historia
 • Yksinäisyyden kokemukset lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen
 • Hyvinvointi ja terveys pohjoisilla alueilla
 • Sukupuoli, normit, normatiiviisuus
 • Monimenetelmällisyys

Tietokannat

Social media

Tutkimusryhmät

 • Tutkija, Nais- ja sukupuolentutkimuksen tutkimusryhmä
 • Tutkija, Nuoret Pohjoisessa - tutkimusryhmä ja tutkimusprojekti
 • Tutkijatohtori, Lives over Time (Lives)

Valikoidut julkaisut

 • Rönkä, Anna Reetta; Rautio, Arja; Koiranen, Markku; Sunnari, Vappu; Taanila, Anja (2014) Experience of loneliness among adolescent girls and boys : Northern Finland Birth Cohort 1986 Study. - Journal of Youth Studies 17 (2), 183-203 . [Original]
 • Rönkä, Anna Reetta; Taanila, Anja; Koiranen, Markku; Sunnari, Vappu; Rautio, Arja (2013) Associations of deliberate self-harm with loneliness, self-rated health and life satisfaction in aldolescence. Northern Finland Birth cohort Study 1986. - International journal of circumpolar health 72, 21085 . [Original]
 • Rönkä, Anna Reetta; Sunnari, Vappu; Rautio, Arja; Koiranen, Markku; Taanila, Anja (2017) Associations between school liking, loneliness and social relations among adolescents : Northern Finland Birth Cohort 1986 study. - International journal of adolescence and youth 22 (1), 93-106 . [Original] [Self-archived]
 • Rönkä, Anna Reetta (2017) Experiences of loneliness from childhood to young adulthood: Study of the Northern Finland Birth Cohort 1986. - Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium 172. Oulun yliopisto. Artikkeliväitöskirja. 192 sivua. [Original]
 • Sarkki, Simo; Rönkä, Anna Reetta (2012) Neoliberalisations in Finnish forestry. - Forest Policy and Economics 15, 152-159 . [Original]
 • Rönkä, Anna Reetta; Sarkki, Simo (2011) Globaalivirtojen paikallistuminen : sellutehdas, ihmiset ja paikka Kemijärvellä. - Alue ja ympäristö 40 (1), 17-28
 • Rönkä, Anna Reetta (2016) Human security in the Arctic : socioemotional problems as risks. - Shared Voices 1, 16-17 . [Original]
 • Rönkä, A.; Taanila, A.; Rautio, A.; Sunnari, V. (2018) Multidimensional and Fluctuating Experiences of Loneliness from Childhood to Young Adulthood in Northern Finland. - Advances in life course research 35, 87-102 . [Original]

Tutkimusvierailut

 • Vieraileva tutkija
  1.1.2014 - 31.5.2014

  Vieraileva tutkija, Public Health - tutkimusryhmä, University of Anchorage Alaska, USA

Projektit

Lives over time: Birth cohort studies as a form of scientific knowledge-production

The project focuses on the history of the birth cohort study, a variant of cohort studies.