Yliopistojen välinen opintokokonaisuus tuo liiketoimintaosaamista sivuaineilijoille

Kymmenen yliopiston yhteistyönä toteutuva liiketoimintaosaamisen kokonaisuus tuo kauppatieteellistä osaamista muille kuin kauppatieteiden tutkinto-opiskelijoille. Opetus toteutetaan kokonaan verkossa.

Nykyisessä työelämässä monien eri alojen asiantuntijat työskentelevät yhdessä projekteissa ja tiimeissä. Yhteistyö edellyttää liiketoiminnan logiikan ja lainalaisuuksien ymmärrystä sekä erilaisten käsitteiden hallintaa.

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus (LITO) tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää omaa osaamistaan ja kehittää työelämävalmiuksiaan. Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään siihen, miten yritykset toimivat ja mitkä tekijät vaikuttavat niiden toimintaan. Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25–40 opintopistettä.

”Liiketoimintaosaamisen tarve on noussut yhteiskunnallisessa keskustelussa nyt monellakin tasolla, eli vahvan insinööriosaamisen rinnalle tarvitaan myös liiketoimintaosaamista innovaatioiden aikaansaamiseksi ja yritysten kansainvälistymiseksi. Kauppatieteilijät ovat tietenkin liiketoimintaosaamisen syväosaajia, mutta tällä perusopintopaketilla lisätään myös muiden alojen ammattilaisten osaamista”, sanoo LITO-hankkeen puheenjohtaja, professori Pauliina Ulkuniemi Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta.

”Ensimmäinen kurssi Johtamisen ja organisaatioiden perusteet on juuri käynnistynyt, ja Oulun yliopistosta sitä ilmoittautui suorittamaan 21 opiskelijaa. Eniten osallistujia tuli humanistisesta tiedekunnasta, mutta myös luonnontieteistä, tekniikasta ja kasvatustieteistä”, Ulkuniemi kertoo.

Kauppatieteelliset yliopistoyksiköt ovat saaneet Kaute-säätiöltä apurahan sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä kärkihankerahoitusta tuottaakseen kansallisessa yhteistyössä liiketoimintaosaamisen digitaalisen opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuus mahdollistaa entistä isommalle joukolle mahdollisuuden oppia liiketoiminnan perusteita, samalla aiempaa joustavammin hyödyntämällä digitaalista alustaa. Useimmista opintojaksoista vastaavat opettajat useasta yliopistosta.

Pilottilukuvuonna 2017‒2018 opiskelijoiden määrä on rajattu 30 opiskelijaan jokaisesta yliopistosta. Jatkossa opintojaksoille voidaan ottaa moninkertainen opiskelijamäärä. Jokaiselle opintojaksolle on saatu mukaan alansa johtavia asiantuntijoita kertomaan yritystoiminnan ja laajemminkin talouden ilmiöistä. Oulun yliopistosta opetukseen osallistuvat professori Vesa Puhakka ja tutkijatohtori Hanna Komulainen.

”Opintokokonaisuuden kehittäminen on ollut hieno esimerkki kauppatieteellisen alan yhteistyöstä ja yksiköiden innostuksesta kehittää toimintaa ja palvella alana mahdollisimman hyvin ympäröivän yhteiskunnan tarpeita”, Ulkuniemi toteaa.

”Projekti on käynnistetty erillisrahoituksella, mutta tarkoituksena on rakentaa pysyvää ja vakiintunutta yhteistä tarjontaa.”

Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuutta koordinoi Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Kokonaisuus on esitelty tarkemmin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun sivuilla.

Viimeksi päivitetty: 11.10.2017