Biopohjaisia hiilinanomateriaaleja elektroniikan sovelluksiin

Oulun yliopiston Kuitu- ja partikkelitekniikan sekä Mikroelektroniikan tutkimusryhmät ovat saaneet rahoituksen kaksivuotiselle Green carbon nanofibres for large area elecronics (Grelectronics) - hankkeelle Tekesin Puhtaasti biotalouteen – kestävää liiketoimintaa rahoitushausta.

Hankkeessa on tarkoituksena hyödyntää biopohjaista hiiltä sekä ligniiniä korkeamman jalostusasteen tuotteissa, erityisesti elektroniikassa. Hankkeessa käytettävät biopohjaiset raaka-aineet ovat teollisuuden sivuvirtoja, ja materiaalien tuottajat ja loppukäyttäjät osallistuvat tuotteiden ideointiin ja suunnitteluun. Materiaalitutkimuksessa keskitytään hiiilinanomateriaalien kehitykseen ja näiden perusilmiöiden ymmärtämiseen elektroniikan kannalta. Hiilinanomateriaalit kehitetään pyrolysoidusta puusta eli biohiilestä sekä hiilletystä ligniininanokuiduista, joiden keskeisin sovellusalue on ympäristöystävälliset, kevyet ja sähköä johtavat materiaalit. Hiilinanomateriaaleista kehitetään edelleen hiililinanokuitukomposiitteja laaja-alaisiin sovelluksiin, joissa sähköisillä funktiolla saadaan materiaalille lisäarvoa, kuten sähkömagneettisiin suojamateriaaleihin, superkondensaattoreihin ja kulutusta tunteviin komponentteihin.

Tutkimus toteutetaan Oulun yliopiston Kuitu- ja partikkelitekniikan ja Mikroelektroniikan tutkimusryhmissä yhteistyössä yrityspartnereiden St1 Renewable Energy Oy, Ravelast Oy, Biocore Oy sekä Premix Group Oy kanssa.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Professori Kristiina Oksman, Kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksikkö, email: kristiina.oksman(at)oulu.fi

Professori Heli Jantunen, Mikroelektroniikan tutkimusyksikkö, email: heli.jantunen(at)oulu.fi

 

Viimeksi päivitetty: 4.7.2018