Harjoittelupaikkoja ja muita työpaikkoja

Korkeakouluopiskelijoita harjoittelijoiksi tai työntekijöiksi etsivät työnantajat käyttävät yliopistojen yhteistä työnvälitysportaalia.