Oulun yliopiston yrittäjyyskoulutus ennätyksellisen suosittu

Oulun yliopiston uusi kaikille tutkinto- ja avoimen yliopiston opiskelijoille tarkoitettu yrittäjyyskoulutus on saanut ennätyksellisen suosion syksyn aikana. Koulutukseen on osallistunut opiskelijoita eri koulutusaloilta historiasta lääketieteeseen ja kaikilta tasoilta ensimmäisen vuoden opiskelijoista väitösopiskelijoihin.

 

Yrittäjyys on herättänyt viime vuosina paljon kiinnostusta Suomessa. Osin se on tulosta vuoden 2008 talouskriisistä ja sitä seuranneiden eri toimialojen rakenteellisista muutoksista, mutta sen suosioon ovat vaikuttaneet myös digitalisoituminen, sosiaalinen media ja uudet liiketoimintamallit.

Start up -kulttuuri on tehnyt yrittäjyyttä näkyväksi oppilaitoksissa. Pohjois-Pohjanmaalle on laadittu kaikki koulutusasteet kattava yrittäjyyskasvatusstrategia, ja korkeakoulut ovat perustaneet uudenlaisia yrityskehitys- ja yhteistyöympäristöjä, kuten Oulun korkeakoulujen yhteinen Business Kitchen. Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät ovat osallistuneet kehitystyöhön aktiivisesti. Oulun Innovaatioallianssi tähtää yhteistyöverkostona uusien kansainvälisten kasvuyritysten syntymiseen.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun järjestämässä yrittäjyyskoulutuksessa tähdätään monialaisuuteen, yhteistyöhön ja osaamiseen, joita tulevaisuuden yrittäjiä tarvitsee uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen ja niihin tarttumiseen.

Yrittäjyyden kursseilla opiskelijat pääsevät ratkomaan yritysten ja muiden organisaatioiden ongelmia. Esimerkiksi Valmet, Nokia, Hartela, Transtech, Autolle.com ja Oulun kaupunki sekä Yhdysvalloissa toimiva CCSN (Center for Children with Special Needs) tarjoavat osallistujille yritystoimintaa koskevia konkreettisia haasteita. Myös yritysten tilaamat liiketoiminta- ja toteutusdemonstraatiot ovat laajan Demola-verkoston kautta opiskelijoiden käytettävissä.

Opiskelijat pääsevät sparraamaan omia ideoitaan ja suunnittelemaan, miten niistä syntyy liiketoimintaa. Tätä varten ovat käytössä muun muassa Avanto-bisnesideakiihdyttämö ja Startup weekend -tyyppiset nopeat ja ketterät kokeilut. International Business Corridor -opintojen osana opiskelijoilla on myös mahdollisuus tutustua ulkomailla käytännössä paikallisten yritysten toimintaan ja haasteisiin.

Yksi erityinen piirre koulutuksessa on oppia yrittäjämäisiä toimintatapoja luovuuden ja taiteellisen toiminnan kautta. Siihen ei usein ole mahdollisuuksia yliopistossa eikä liike-elämän kiireissä.

Opiskelijat voivat suorittaa joko 25 opintopisteen yrittäjyyden sivuainekokonaisuuden tai valita yksittäisiä heitä eniten kiinnostavia opintojaksoja.

Lisää Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yrittäjyyden oppiaineesta www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/yrittajyyden-sivuaine

Viimeksi päivitetty: 1.11.2017