Galaksien salaisuuksia tutkimassa

Fornax-galaksijoukko on yksi rikkaimmista läheisistä joukoista, sisältäen useita tuhansia galakseja aina kääpiöistä omaa Linnunrataamme massiivisempiin jättiläisiin. Joukosta on pystytty koostamaan äärimmäisen syvä optisen alueen kuva käyttäen ESO:n (European Southern Observatory) Chilessä sijaitsevan Paranal observatorion OmegaCAM instrumentilla usean vuoden aikana tehtyjä havaintoja.

Yli kaksi miljardia pikseliä sisältävä kuva on yksi suurimmista ESO:lla koskaan havaituista kentistä. Oulun tähtitieteen yksikössä työskentelevällä Aku Venholalla on keskeinen osuus datan redusoinnissa, mikä kyseiselle 32 erillisestä CCD-kennosta koostuvalla instrumentille on hyvin haasteellista. Venhola viimeistelee paraikaa Oulun ja Groningenin yliopistojen välistä yhteistohtoritutkintoa.

ESO:n 25.10 julkaisemassa lehdistötiedotteessa raportoidaan Fornax-joukon havainnoista yhdelle joukon kirkkaimmista galakseista. Kyseinen galaksi, NGC 1316, on voimakkaan dynaamisen muutoksen tilassa oleva systeemi, jossa nähdään meneillään oleva laajalle ulottuvan pallomaisen tähtihalon syntyprosessi, pienempien satelliittigalaksien sulautuessa olemassa olevaan haloon. Havaintoja on verrattu kosmologisista simulaatioista saatuihin ennusteisiin. Fornax-joukkoa voidaankin pitää lähiavaruudessa sijaitsevana laboratoriona suuren skaalan galaksievoluutiolle, koska siinä nähdään galakseja monessa eri dynaamisen kehityksen vaiheessa.

Nyt julkaistut havainnot ovat osa laajempaa Fornax-joukon optista kartoitusta (Fornax Deep Survey, FDS), jota johtavat Reynier Peletier Groningenista ja Enrica Iodice Napolista. FDS muodostaa keskeisen havaintoaineiston SUNDIAL (SUrvey Network for Deep Imaging Analysis & Learning) Horizon 2020  -verkostolle (Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network). Verkosto, jossa kehitetään työkaluja suurten tähtitieteellisten data-aineistojen analysointiin, koostuu 9:stä eurooppalaisesta instituutista, mukaan lukien Oulun tähtitieteen tutkimusryhmä.

Pääkuva: Fornax-joukko, ESO/A. Grado & L. Limatola

 

Viimeksi päivitetty: 20.11.2017