Suomen Neurologinen yhdistys palkitsi professori Kari Majamaan

Vuoden 2017 Erkki Kivalo -palkinto myönnettiin Neurologipäivillä professori Kari Majamaalle. Palkinto myönnetään kolmen vuoden välein merkittävistä ansioista neurologian alan kehittämisessä tutkimuksen, opetuksen, kliinisen toiminnan ja hallinnon alalla. Majamaa työskentelee Oulun yliopistossa ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Erkki Kivalo -palkinto myönnettiin nyt kuudennen kerran.

Professori Kari Majamaan tutkimus on 1990-luvulta alkaen kohdistunut mitokondriotautien geneettisten syiden selvittämiseen, biokemiallisten mekanismien tutkimukseen ja kliiniseen tutkimukseen. Mitokondriaalisen aineenvaihdunnan häiriöt kiinnostavat neurologia, koska niiden oireet ovat tavallisia neurologien vastaanotoilla.

Tyypillisiä aikuisiän mitokondriotautien piirteitä ovat mm. epilepsia, muistin heikentyminen ja lihasheikkous sekä näköhermon tai silmänpohjan rappeutuma, sisäkorvaperäinen kuulonlasku, diabetes ja sydänlihaksen rappeutuma.  Hermokudos, aistinsolut, luurankolihas ja sydänlihas käyttävät jatkuvasti energiaa ja eri kudoksista juuri ne ovat eniten riippuvaisia mitokondrioiden energia-aineenvaihdunnasta. Mitokondrioiden energiantuoton väheneminen johtaa herkimmin näiden kudoksien toiminnan heikentymiseen. Tautien oireet ovat siis useimmiten neurologisia. Taudit voivat ilmentyä lapsuusiällä henkeä uhkaavina aivo- ja lihassairauksina tai aikuisiällä monimutkaisempina oirekokonaisuuksina, joissa kuitenkin aivo- ja lihasoireet ovat selvimpiä.

Harvinaisten perinnöllisten tautien syyksi on voitu tunnistaa yksittäisiä solurakenteiden tai solureaktioiden häiriöitä, joista on alkanut hahmottua kokonaisuuksia - tautien kehittymisen mekanismeja. Mitokondriotautien tutkimus on osaltaan selvittänyt harvinaisten perinnöllisten tautien molekyylitason aiheuttajia, tunnistanut uusia - joskus yllättäviäkin - tautien ilmenemismuotoja ja osoittanut mitokondrioiden toiminnanhäiriöllä olevan osuutta hermoston rappeutumasairauksien synnyssä.

Majamaan mukaan yli 300 000 suomalaista sairastaa harvinaissairauksia, jotka ovat  neurologiassakin tavallinen kliininen haaste. Neurologien rooli on keskeinen harvinaissairauksien diagnostiikassa ja nämä taudit ovat osa klassista kliinistä neurologiaa. Suomalaiset neurologiset harvinaissairaudet tarjoavat edelleen huimia mahdollisuuksia sekä kliiniseen tutkimukseen että perustutkimukseen ja neurologian tutkijakoulutukseen.

Kari Majamaa, 61

 • Syntynyt Peräseinäjoella, yo Seinäjoelta, 1975
 • LL 1981, LKT 1983, Oulun yliopisto
 • Neurologian erikoislääkäri 1991 ja dosentti 1994, OY
 • Eri tehtävissä lääketieteellisen biokemian ja neurologian yksiköissä 1981-1998, OY
 • Tutkijatohtori 1984-1986, UCLA, School of Medicine, USA
 • Vanhempi tutkija, Suomen Akatemia, 1998-2001
 • Molekyylilääketieteen osa-aikainen professori 2005-2008, OY
 • Neurologian professori, TY ja neurologian ylilääkäri 2005-2008, Tyks
 • Neurologian professori, OY ja neurologian ylilääkäri 2009 alkaen, OYS
 • Dekaani, Lääketieteellinen tiedekunta 2009-2013, OY
 • Neurologian, ihotautien ja geriatrian vastuualuejohtaja, 2011 alkaen, OYS
 • 175 alkuperäisjulkaisua mm. mitokondriotaudeista, molekyylilääketieteestä ja Parkinsonin taudista, 24 muuta julkaisua ja yksi patentti
 • Ohjannut 20 väitöskirjaa, esitarkastajana 17 väitöskirjassa ja vastaväittäjänä 12 väitöskirjassa kotimaassa ja ulkomailla
 • Runsaasti kotimaisia ja kansainvälisiä tieteellisiä ja asiantuntijatehtäviä yliopistohallinnossa sekä eri yhdistyksissä mm: Suomen Neurologinen Yhdistys, Alzheimer-tutkimusseura, Maskun neurologinen kuntoutuskeskus, Aivosäätiö, Neurologiasäätiö

Erkki Kivalo -palkinto, 10 000 €

Erkki Kivalo (1920 - 2009) nimitettiin Suomen ensimmäiseksi neurologian professoriksi Helsingin yliopistoon vuonna 1963 ja hän toimi tässä virassa vuoteen 1977. Erkki Kivalo edisti merkittävästi neurologian tutkimus- ja hoitotoimintaa Suomessa ja käynnisti neurologikoulutuksen. Kivalo toimi myös HYKS:n johtajaylilääkärinä 1975–1977 ja Lääkintöhallituksen pääjohtajana vv. 1978 - 1983.

Erkki Kivalo -palkinnon ovat aikaisemmin saaneet professorit Matti Hillbom (2011), Hilkka Soininen (2009), Riitta Hari (2006), Markku Kaste (2004) ja Timo Erkinjuntti (2014).

 

Lisätietoja:

Suomen Neurologisen yhdistyksen puheenjohtaja, professori Perttu Lindsberg, sposti: perttu.lindberg (at) hus.fi

Palkinnon saaja: Kari Majamaa, Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala, sposti: kari.majamaa (at) oulu.fi; puh. 08 315 4519.

 

Viimeksi päivitetty: 20.11.2017