Tulevaisuuden pediatria -apuraha lastenneurologian professori Johanna Uusimaalle

Lastentautien tutkimussäätiö jakoi Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kolme 200 000 euron suuruista erityisapurahaa 27.10.2017 Helsingin yliopistolla pidetyssä Arvo Ylppö –palkintotilaisuudessa. ”Tulevaisuuden pediatria” –apurahoilla  tuetaan tutkimusta, jonka tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uusia menetelmiä, ideoita ja teknologioita lasten ja nuorten sairauksien diagnostiikassa ja hoidossa.

Lastenneurologian professori Johanna Uusimaa Oulun yliopiston PEDEGO-tutkimusyksiköstä sai tulevaisuuden pediatria-apurahan (Novel Diagnostics and Treatment Strategies for Developmental Disorders, Childhood Epilepsies and Movement Disorders).

DEMO-projektissa tutkitaan aineenvaihdunta- ja signaalireittejä ja niiden toimintahäiriöiden merkitystä aivojen kehityshäiriöiden sekä vaikeahoitoisen epilepsian ja liikehäiriöiden synnyssä hyödyntäen uusia molekyylibiologian sekä bioinformatiikan tutkimusmenetelmiä ja koe-eläinmalleja. Tutkimustiedon avulla voidaan kehittää diagnostiikkaa ja hoitomuotoja. Tautispesifisellä hoidolla voidaan vaikuttaa lapsen kehitykseen, elämänlaatuun ja aikuisiän toimintakykyyn.

Tutkimusryhmään kuuluu tutkijoita Biocenter Oulun ja Oulun yliopiston PEDEGO-tutkimusyksikön lastenneurologian tutkimusryhmästä ja neurotieteiden tutkimusryhmästä sekä Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Tutkimusryhmällä on useita kotimaisia ja ulkomaisia yhteistyökumppaneita.

Kuva: Seija Leskelä, Kulmakuvaamo

Kuvassa ovat DEMO-tutkimusryhmän jäsenet. Ylärivissä vasemmalta alkaen: sairaalafyysikko, FT Jani Katisko; neurokirurgian erikoislääkäri, LL Maija Lahtinen; FT Esa-Ville Immonen; lastenneurologian erikoislääkäri, LT Heli Helander ja FT Salla Kangas. Alarivissä vasemmalta alkaen: lastenneurologian erikoislääkäri, LT Päivi Vieira; lastenneurologian erikoislääkäri, LL Jonna-Komulainen-Ebrahim; lastenneurologian professori Johanna Uusimaa; akatemiatutkija, lääketieteellisen solu- ja molekyylibiologian dosentti Reetta Hinttala; laboratoriomestari Pirjo Keränen ja lastenneurologian dosentti Päivi Olsén.

Viimeksi päivitetty: 20.11.2017