Miljoonarahoitus varhaisen nivelrikon tunnistamiseen

Professori Miika Nieminen Oulun yliopistosta on saanut runsaan miljoonan euron rahoituksen nivelruston rakenteen kuvantamiseen liittyvään tutkimukseen. Rahoituksen myönsi Jane ja Aatos Erkon säätiö. Kyseessä on jatkorahoitus säätiön aiemmin tukemalle hankkeelle.

Hankkeessa ”Nivelruston rakenteen karakterisointi magneettikuvauksella nivelrikossa” kehitetään uusia magneettikuvausteknologioita varhaisten nivelrustomuutosten tunnistamiseksi nivelrikossa ja muissa rustoon liittyvissä sairauksissa. Tutkimuksessa hyödynnetään magneettikuvausmenetelmiä, jotka ovat herkkiä hitaalle molekyyliliikkeelle.

Menetelmiä voidaan hyödyntää muiden biologisten kudosten tutkimisessa, kun sairauksiin liittyy muutoksia veden ja muiden kudosten rakenneosien välisessä vuorovaikutuksessa.

“Olemassa olevat magneettikuvausmenetelmät eivät anna tietoa rustokudoksen koostumuksen muutoksista varhaisessa nivelrikossa, mikä olisi suoraan yhteydessä kudoksen makromolekyyleihin ja mikä liittyisi nivelrikon asteeseen. Näillä uusilla menetelmillä voimme saada molemmat tiedot”, Miika Nieminen toteaa.

Hanke on erityinen siitä syystä, että siinä mallinnetaan laskennallisesti kudoksen ja veden välistä vuorovaikutusta, hyödynnetään kokeellisia kudosmalleja ja lopulta sovelletaan menetelmät kliiniselle magneettikuvauslaitteelle. Lopullisena tavoitteena on kehittää työkalu kliinikoille ja radiologeille nivelrikon asteen tunnistamiseksi turvallisesti ja kudokseen kajoamatta.

Nivelrikko on yhteiskunnalle suuri taloudellinen haaste ja vaikuttaa miljoonien ihmisten elämänlaatuun pelkästään Euroopassa.

Lisätietoja:

Professori Miika Nieminen, Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö
sähköposti: miika.nieminen@oulu.fi

Pääkuva: Hankkeen päätutkijana Oulun yliopistossa toimiva professori Miika Nieminen (vasemmalla) ja tutkimuksen laskennallisesta osuudesta vastaava tutkijatohtori Matti Hanni.

 

 

Viimeksi päivitetty: 1.12.2017