Professori Anssi Paasille hopeinen Fennia-mitali

Syyskuussa 130-vuotisjuhlaansa viettänyt Suomen Maantieteellinen Seura on myöntänyt Oulun yliopiston maantieteen professori Anssi Paasille hopeisen Fennia-mitalin.

Syyskuussa 130-vuotisjuhlaansa viettänyt Suomen Maantieteellinen Seura on myöntänyt Oulun yliopiston maantieteen professori Anssi Paasille hopeisen Fennia-mitalin. Vuonna 1962 perustetun mitalin myöntää seuran hallitus.  

Perusteluissaan seura korostaa professori Paasin poikkeuksellisen laajaa, usealle vuosikymmenelle ulottuvaa korkeatasoista tieteellistä julkaisutoimintaa sekä hänen merkitystään maantieteellisen ajattelun kehittämisessä ja ajattelun perusteiden uudelleen muotoilemisessa. Paasin tutkimuskenttä kattaa monia yhteiskunnan toiminnan ymmärtämisen kannalta keskeisiä maantieteen osa-alueita ja teemoja, mm. geopolitiikan, rajat, liikkuvuuden, identiteetin, suunnittelun ja regionalismin.

Seura tuo myös esiin Paasin merkityksen maantieteen ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana akatemiaprofessorina ja tieteenalan ensimmäisen huippututkimusyksikön johtajana. Paasi on ollut aktiivinen maantieteen kehittäjä ja alan aseman vahvistaja myös monien tieteellisten luottamustoimien kautta.

Anssi Paasi on syntynyt Kajaanissa vuonna 1955 ja väitellyt filosofian tohtoriksi Joensuun yliopistossa vuonna 1986. Hän on toiminut Oulun yliopiston maantieteen professorina vuoden 1990 alusta alkaen. Vuosina 2008–2012 Paasi toimi Suomen Akatemian akatemiaprofessorina. Vuosina 2014–2019 hän johtaa Oulun yliopiston koordinoimaa Suomen Akatemian RELATE-huippututkimusyksikköä, joka tutkii useista uusista näkökulmista erilaisia rajoja, identiteettejä ja niihin liittyviä prosesseja. Tutkimuskohteina ovat valtiomuutos tilallisena prosessina, sosialisaatio ja muuttuvat identiteetit sekä rajojen ylitys ja muuttuva kontrolli.

Viimeksi päivitetty: 20.11.2017