Yliopistojen opiskelijavalinnat uudistuvat, sisäänpääsy todistuksella laajenee

Todistuksen arvosanojen perusteella tehtävä valinta eli todistusvalinta on tulossa merkittävämmäksi väyläksi päästä yliopistoon. Asian valmistelu on parhaillaan käynnissä. Avuksi on kehitetty ylioppilastodistuksen pisteytystyökalu.

Yliopistot valmistautuvat ottamaan todistusvalinnan yhdeksi valintaväyläksi vuoteen 2020 mennessä. Todistusvalintaa varten opiskelijavalintojen uudistamishankkeessa on kehitetty pisteytystyökalu, jonka avulla kukin koulutusala voi rakentaa sopivan ylioppilastutkinnon pisteytyksen. Tavoitteena on, että alakohtaiset ylioppilastutkinnon pisteytykset julkaistaan viimeistään elokuussa 2018.  

Ylioppilastutkinnon pisteytystyökalu esiteltiin opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä opiskelijavalintahankkeiden kanssa järjestämässä seminaarissa 7.11.2017.

Oulun yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä näkee uudistuksen myönteisenä.

"Uudistuksen tavoitteena oleva ennakoitavuus ja selkeys auttaa toivottavasti nuoria löytämään nopeammin oman alansa ja pääsemään nykyistä sujuvammin korkeakouluopintoihin kiinni."

Äidinkielen ja matematiikan osaaminen korostuu

Pisteytystyökalun avulla ylioppilastutkinto voidaan pisteyttää kullekin koulutusalalle sopivaksi. Koulutusala voi painottaa ylioppilastutkinnon yksittäistä ainetta, kieliä tai luonnontieteellisiä aineita.

Äidinkieli ja matematiikka painottuvat pisteytystyökalussa, sillä niiden opiskeluun halutaan kannustaa.

Hakijan näkökulma ohjaa valintojen kehittämistä

Uudistushankkeen tavoitteena on lisätä valintayhteistyötä ja kehittää todistusvalinnan rinnalle myös muita sisäänpääsyn väyliä. Hakijan näkökulma on vahvasti mukana suunnittelussa.

Hankkeeseen sisältyy lisäksi opiskelijavalintaan liittyvä tutkimus- ja selvitystyö.

Hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamiin kärkihankkeisiin, ja sen rahoitus jatkuu vuoden 2019 loppuun asti.

Viimeksi päivitetty: 7.11.2017