BCDC Energia -hankkeelle merkittävä jatkorahoitus

Oulun yliopiston koordinoima BCDC Energia -tutkimushanke on saanut 2 561 690 euron jatkorahoituksen. Rahoituksen myönsi Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) ja se kattaa vuodet 2018–2021.

Viisi eri tieteenalaa yhdistävän hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja aurinko- ja tuulienergian kustannustehokkaaseen käyttöön. Toisella rahoituskaudella BCDC Energia siirtyy tutkimuksessaan lähemmäksi yksittäisiä kuluttajia ja tuottajia. Tarkoituksena on tutkia kysyntäjouston toteutumismahdollisuutta ja informaatio-ohjauksen toimivuutta. Tulosten pohjalta selvitetään kotitalouksien mahdollisuuksia energiakäyttäytymisensä muuttamiseen.

Ensimmäisellä rahoituskaudella (2015–2017) BCDC Energia keskittyi muun muassa sähköjärjestelmän järjestelmätason analyyseihin. Aurinko- ja tuulienergian käyttö lisääntyy, minkä vuoksi tutkimus on kohdistunut tuotantotapojen vaihtelevuuden tasaamiseen ja syntyvien kustannusten minimoimiseen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa on selvitetty muun muassa vesivoiman ja kysyntäjouston yhdistettyä vaikutusta.

BCDC tutkii, testaa ja kehittää myös tuulivoimaloiden jäätämisennusteita ja paikallisen tiedon merkitystä energiasääennusteiden parantamisessa. Tutkimustyötä tehdään myös virtuaalivoimalan konseptoinnin parissa. Tavoitteena on toteuttamiskelpoiset liiketoimintamallit ja käytännön toteutukset.

BCDC:n ensimmäinen innovaatio energiasääennuste on osoittautunut erittäin suosituksi: palvelu on kerännyt kesästä 2016 lähtien jo yli 11 000 vierailua.

Hanketta johtaa taloustieteen professori Rauli Svento Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta.

BCDC Energia -tutkimushanke

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN)

Viimeksi päivitetty: 8.11.2017